Podujatia

67. Hviezdoslavov Kubín I Regionálne kolo

Hviezdoslav

Hviezdoslavov Kubín je celoštátna postupová súťaž a prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých. Je najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré vytvára a formuje kultúru slovenského národa. V prednese poézie a prózy je otvorená v piatich kategóriách pre všetkých záujemcov od školského po seniorský vek a v dvoch vekových kategóriách pre recitačné kolektívy a divadlá poézie.

Vrcholným podujatím je Krajská prehliadka SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ, ktorú organizujeme už viac ako 60 rokov.

Termíny postupových súťaží v umeleckom prednese poézie a prózy.

Okresné kolo:

• pre okr. Banská Bystrica – 23. 2. 2021 (náhradný termín 9. 3. 2021) o 9.00 h na ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica

• pre okr. Brezno – termín určí organizátor – CVČ Brezno

Regionálne kolo:

• 25. 3. 2021 (náhradný termín 8. 4. 2021) o 10.00 h na ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica

Krajské kolo:

• Sládkovičova Radvaň I. – 4. 5. 2021 o 9.30 h v Štátnej vedeckej knižnici, Lazovná 9, Banská Bystrica

• pre IV. – V. kategóriu a divadlá poézie v roku 2021

Okresné kolá:

• pre okres Banská Bystrica – 9. 3. 2021 (náhradný termín 16. 3. 2021) o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

• pre okres Brezno – 10. 3. 2021 (náhradný termín 16. 3. 2021) o 11.00 h na Hotelovej akadémii, Malinovského 1, Brezno

Regionálne kolo:

• Vitaj zo sveta v našom svetíku… – 8. 4. 2021 (náhradný termín 15. 4. 2021) o 10.00 h v sále V PODKROVÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Krajské kolo:

• Sládkovičova Radvaň

– 5. 5. 2021 o 10.00 h – v sále V PODKROVÍ, Dolná 35, Banská Bystrica – súťaž recitátorov IV. a V. kat.

 6. – 7. 5. 2021 o 9.00 h – Divadlo Akadémie umení, Horná 95, Banská Bystrica – súťaž recitačných kolektívov a divadiel poézie

Uvedené termíny sa môžu meniť v závislosti od vývoja pandemickej situácie a aktuálnych opatrení!

Informácie

ZŠ Moskovská 2, Banská Bystrica