Podujatia

61. Banskobystrická hudobná jar

BBHJ 2022 Ensemble....28.2_

Koncert starej hudby oživuje jedinečné diela talianskych skladateľov z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave z roku 1652. Skladby reprezentujú exkluzívnu virtuóznu vokálno-inštrumentálnu a inštrumentálnu hudbu talianskych skladateľov z evanjelického prostredia na našom území v 17. storočí.

Vstupné: 5.- / 3.-  EUR

Predpredaj vstupeniek: IC BB

Informácie

Robotnícka 3, Banská Bystrica - Robotnícky dom

Galéria