Podujatia

25. United Europe Jazz festival

swingové kvarteto

25. UNITED EUROPE JAZZ FESTIVAL

Banská Bystrica – Robotnícky dom

22.-23.10.2021

United Europe Jazz Festival vznikol spojením 4 miest V4 a to Banskej Bystrice, Hradca Králové (CZ), Zakopaného (PL) a Salgótarjánu (HU). Základnou myšlienkou festivalu je vzájomná výmena jazzových kapiel z jednotlivých partnerských krajín, podpora tohto hudobného žánru, kultúrna výmena v rámci strednej Európy a obohatenie kultúrneho a spoločenského života v jednotlivých mestách konania festivalu. Festival sa obyčajne koná v období od konca apríla do polovici mája vo všetkých krajinách približne súčasne. Vlani sa z dôvodu obmedzení počas epidémie spôsobenej vírusom Covid 19 festival nekonal v žiadnej zo zainteresovaných krajín. Tento rok sa koná iba na Slovensku v tomto jesennom termíne, v obmedzenej forme a bez zahraničnej účasti. Na festivale sa predstavia 5 hudobných zoskupení. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

SAXOFÓNOVE KVARTETO ZUŠ J. CIKKERA

Takmer štvrťstoročná história tohto hudobného telesa sa začala odohrávať v Slovenskej Ľupči. Autorom myšlienky založiť saxofónové kvarteto bol Ján Priesol a spolu so saxofonistami – Pavlom Pondelíkom, Karolom Potančokom a Andrejom Gondom založili v roku 1998 „Saxofónové kvarteto zo Slovenskej Ľupče“. Priamym nasledovníkom je orchester „Saxofónové kvarteto ZUŠ J. Cikkera“, ktorý sa predstaví u nás na jazzovom festivale v Banskej Bystrici. V súčasnosti pôsobí kvarteto pod vedením pedagóga Mgr.art. Pavla Pondelíka.

SWINGOVÝ ORCHESTER ZUŠ J. CIKKERA

Swingový orchester bol založený v roku  2004 zo žiakov ZUŠ J.Cikkera a študentov  konzervatória J.L Bella. Orchester sa špecializuje na skladby 20 rokov minulého storočia svetoznámych skladateľov  ako  Duke Ellington. Irvin Berlin  George Gerschvin a iní. Orchester sa zúčastňuje  na pravideľných koncertoch ZUŠ  ako aj na koncertoch,  ktoré organizuje Mesto B. Bystrica: United Europe Jazz festival, Europský diexilandový festival Špania dolina. V roku 2011  sa orchester  s veľkým úspechom zúčastnil Europského festivalu swingových orchestrov vo Francúzku. V roku 2013 orchester získal 1. miesto v celoslovenskej súťaži  swingových orchestrov. Orchester mnoho rokov pracoval pod vedením Dušana Kozáka, v súčasnosti pracuje pod vedením  Mgr.art. Pavla Pondelíka.

 


Bezplatné vstupenky na jednotlivé koncerty si už môžete zaistiť v Informačnom centre na Námestí SNP 1, Banská Bystrica. Kapacita koncertov je z dôvodu aktuálnych epidemiologických opatrení obmedzená.

 

Informácie

Robotnícky dom, Robotnícka 3, Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie