Informácie ku koronavírusu

Kontakty a najčastejšie otázky

Call centrum Okresný úrad Banská Bystrica, fungovanie OÚ

Poskytovanie informácií k problematike koronavírusu od pondelka do piatku v čase od 8:00 hod. do 20:00 hod.
Kontakty: 0961 699 555, 048/4306555

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor všeobecnej vnútornej správy vykonáva osvedčovaciu agendu v zmysle zákona č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších zmien a predpisov v budove Okresného úradu Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 5943/1, Banská Bystrica v aktuálne upravených úradných hodinách  nasledovne:

Pondelok    08:00 – 14:00 hod.

 Utorok         08:00 – 14:00 hod.

 Streda          10:00 – 16:00 hod.

 Štvrtok         08:00 – 14:00 hod.

 Piatok           08:00 – 14:00 hod.

 Kam sa obrátiť, ak potrebujete poradiť?

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa obmedzení v doprave

Občan SR v cudzine

Q: Ako je možné vrátiť sa na územie SR, keď je verejná medzinárodná doprava na SR zastavená?

Sme v situácií keď je nutné, aby naši občania v zahraničí nevyhnutne hľadali všetky dostupné (aj alternatívne) možnosti návratu do vlasti. Viaceré európske krajiny začali uplatňovať sprísnený režim na hraniciach, ktorý sa dynamicky mení.  Všetky naše odporúčania zverejňuje MZV a EZ na jeho webovskom sídle https://www.mzv.sk/aktuality/koronavirus-2019 a odporúčame sledovať aj webstránky našich veľvyslanectiev, ktoré priebežne informujú aj o týchto opatreniach. S prihliadnutím na tieto opatrenia, líši sa aj charakter nášho odporúčania. Našich občanom zároveň upozorňujeme, že po prechode slovenských hraníc po návrate zo zahraničia je na základe verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR nariadená domáca 14-dňová karanténa, pričom táto povinnosť sa vzťahuje aj na osoby žijúce v ich spoločnej domácnosti na Slovensku (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/rozhodnutie_HH_SR_karantena_12_03_2020.pdf)

Odchod  zo/do SR

Q: Je možné opustiť SR? Ak áno, akým spôsobom?

Áno, územie SR je možné kedykoľvek opustiť, dostupná je iba individuálna doprava. Ak by sa osoba, ktorá vycestuje ,chcela vrátiť, ak je to občan SR, bude musieť podstúpiť 14-dennú karanténu. Osoba ktorá nie je občanom SR, alebo tu nemá trvalý pobyt bude mať návrat do SR znemožnený.

Občania vzdialených štátov- Medzinárodné letisko vo Viedni je stále v prevádzke.

Q: Vyzdvihnutie občana SR z letiska Schwechat. Je potrebné podstúpiť karanténu?

Každý, kto sa vráti zo zahraničia, musí podstúpiť karanténu, t.j. aj osoba, ktorá pôjde na letisko v susedných štátoch pre blízkeho. Ak sa občan, ktorý docestuje napr. na Schwechat dopraví k hraniciam so SR a prejde ju pešo, vodič, ktorý ho čaká na území SR musí zvážiť, či podstúpi karanténu spolu s občanom, ktorý pricestoval. Informácie o karanténe poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR. Viac info o karanténe na MV SR alebo MZ SR.

Q: Môžu na územie Slovenka prechádzať zahraničné taxíky (AUT, ČR…) ak sa vodič hneď vráti do svojej krajiny?

A: Nie, zahraniční vodiči cez hranicu neprejdú.

Q: Pracujem v prihraničnej obci so SR, mám výnimku z karantény. Môžem prevážať ľudí z medzinárodného letiska ?

A: Nie.

Q: Robím „týždňovky“, ale nie ako vodič. Môžem pendlovať medzi dvoma krajinami a vždy keď som týždeň v SR, budem v karanténe?

A: Áno, dôležité je dodržiavať karanténu na území SR.

Kamióny/zásobovanie

Q: Je povolená iba kamiónová doprava, alebo aj zásobovanie menšími autami zo zahraničia (ČR), ak sa jedná o právnickú osobu?

A: Povolená je akákoľvek forma zásobovania- kamiónmi aj inými vozidlami, ak má na to právnická osoba oprávnenie.

Q: Sú od karantény oslobodení vodiči kamiónovej dopravy a vodiči, ktorí vykonávajú zásobovanie akéhokoľvek tovaru?

A: Áno, ale vodiči musia byť vybavení ochrannými pomôckami a dodržiavať všetky hygienické opatrenia.

QČakáme tovar zo zahraničia (nie potraviny či lieky), bude zahraničný šofér vpustený a po vyložení tovaru v ten istý deň sa aj môže vrátiť späť?

A: Áno, aj na zahraničných vodičov v prípade zásobovania akýmkoľvek tovarom platí výnimka.

Q: Dnes sa vracajú vodiči MKD z Belgicka domov na Slovensko, cestujú dodávkou. Za týždeň sa majú vracať naspäť do práce ku svojim kamiónom. Sú takíto vodiči MKD vyňatí spod karanténneho nariadenia a môžu sa po vrátiť naspäť do prace, alebo musia 14dní ostať doma?

A: Nie. Výnimka platí iba pre vodičov kamiónov a zásobovania. Ostatní musia byť v karanténe.

Verejná doprava

Q: Naši vodiči autobusov pracovali na medzinárodnej linke. Vzťahuje sa na nich 14-dňová karanténa?

A: Áno, karanténa platí na všetky osoby, ktoré sa vrátili za zahraničia s výnimkou vodičov kamiónov a zásobovania.

STK

Q: Neviem sa dostaviť na STK, som v zahraničí, ak prídem do SR, budem umiestnený do karantény.

Q: Som V SR v dostatočnom predstihu som sa objednal na TK a EK, ale STK zatvárajú prevádzky  a rušia termíny.

A: Okresné úrady budú prihliadať na súčasnú situáciu a nebudú sa dávať pokuty. Ak Vám však bude doručený rozkaz o pokute, odporúčame Vám podať odpor a Vami uvádzane skutočnosti uviesť, že ste z objektívnych dôvodov nemohli absolvovať technickú kontrolu. Správny orgán situáciu vyhodnotí a keď sa to potvrdí, konanie o uložení pokuty bude zastavené.

Q: Ako je to so zahraničnými autobusovými zájazdami, ktoré prichádzajú na Slovensko?

A: Sú zastavené, na územie Slovenska sa nedostanú.

Q: A čo slovenské zájazdy, vracajúce sa na Slovensko zo zahraničia?

A: Všetci účastníci zájazdu musia po návrate zostať v 14-dňovej karanténe.

Q: Mám zrušený let. Ako mám postupovať, aby som sa dostal domov, t.j. do zahraničia? Budú lety odklonené napr. do Viedne alebo do Budapešti?

A: Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie sú dnes od rána 7. hod. civilné lety s miestom vzletu na území iného štátu a s miestom pristátia na území Slovenskej republiky sú zakázané.

Neplatí to pri dodržaní príslušných opatrení nariadených orgánmi verejného zdravotníctva pre lety lietadiel na leteckú prepravu nákladu, lety lietadiel vykonávajúcich činnosti pátrania po lietadlách a záchrany ľudského života, lety lietadiel vykonávajúcich hasenie požiarov, lety na zmiernenie následkov mimoriadnej udalosti, lety na humanitárne účely, lety zdravotníckej záchrannej služby povolené príslušným orgánom, technické a premiestňovacie lety lietadiel zapísaných v registri lietadiel Slovenskej republiky.

Čo sa týka presmerovávania/ kompenzácií letov, informácie svojim cestujúcim musia poskytnúť jednotliví leteckí dopravcovia, teda, či napr. odklonia let do Viedne prípadne Budapešti alebo ponúknu inú náhradu leteckého spojenia.

Všetky informácie Ministerstvo dopravy a výstavby priebežne aktualizuje. Odporúčame sledovať médiá, s každou aktuálnou informáciou vystúpia kompetentné orgány. Ak nemáte možnosť sledovať médiá, informácie nájdete aj na sociálnych sieťach.

Dôležité telefónne čísla – BBSK