Aktuality

Vlastník historickej radnice začína s rekonštrukciou predsunutého balkóna

IMG_4779

Čelná fasáda Radnice na Námestí SNP 1 púta pozornosť okoloidúcich štyrmi bronzovými sochami predstavujúcimi alegórie tzv. kardinálnych cností. Ide o múdrosť, miernosť, spravodlivosť a statočnosť. Zaujme aj balkón so zábradlím, ktorý do októbra minulého roka zdobil mestský erb. Umiestnené sú na ňom i vlajky Európskej únie, Slovenskej republiky a mesta Banská Bystrica. V súčasnosti nie je trvale využívaný, ale skôr tvorí len architektonický prvok centrálnej fasády objektu. Spoločnosť MBB, a. s., ktorá radnicu vlastní, od utorka 25. júna 2024 odštartuje obnovu balkóna. Počas stavebných prác bude zaistený bezpečný prístup osôb cez hlavný vstup do objektu radnice, nad ktorým sa balkón nachádza.

Balkón na budove radnice, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou, sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Poškodená je najmä samotná pochôdzna plocha. Z tohto dôvodu, ale i kvôli bezpečnosti návštevníkov, sa vlastník objektu rozhodol pristúpiť k oprave balkóna. Okolo neho a pod ním bude postavené priestorové lešenie, ktoré umožní bezpečnú demontontáž existujúcich a montáž nových konštrukcií, a tiež ošetrenie kamenných balkónových konštrukcií. Lešenie je potrebné aj pre bezpečný pohyb pracovníkov a návštevníkov radnice, ktorá bude i počas obnovy balkóna otvorená, a to v pracovných dňoch od 8:00 do 17:00 hod.

Celý projekt rekonštrukcie bol vypracovaný na základe požiadavky Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Vymenená bude dlažba na balkóne a opravená fasáda v poškodených miestach pod konštrukciou balkóna. Okrem toho zhotoviteľ, spoločnosť RESSAN, s.r.o., zabezpečí  hydroizoláciu, doplní omietky a výmaľbu,“ uviedol Dušan Argaláš, predseda predstavenstva spoločnosti MBB, a. s., ktorá vlastní budovu radnice.

Na balkóne pri fasáde objektu, v okolí dverného portálu, budú odstránené nalepené keramické soklíky. Po obvode balkónovej dosky sa zdemontuje existujúce čelné odkvapové oplechovanie z medeného plechu. Zároveň bude odstránené existujúce oplechovanie fasádnej rímsy. Pri výmene dlažby bude potrebné, podľa rozhodnutia KPÚ Banská Bystrica, kamenné prvky balkóna ošetriť umelecko-remeselným spôsobom. Celkovo by rekonštrukčné práce mali trvať najbližšie tri až štyri týždne.

Teší ma, že vlastník radnice pristúpil k obnove balkóna. Garantovaná bude nielen bezpečnosť návštevníkov a zamestnancov radnice, ale skrášli sa aj vizuálna stránka historického objektu. Verím, že budova, s ktorou sa spája minulosť Banskej Bystrice, si našu pozornosť v každom prípade zaslúži. Nachádza sa v historickom centre mesta a je jednou z jeho dominánt,“ poznamenal primátor Ján Nosko.

Po obnove balkóna bude neskôr na zábradlie umiestnená replika mestského erbu. Jej originál, ktorý je v súčasnosti v reštaurátorskom ateliéri, bude zdobiť interiér radnice s primeranou prezentáciou i s doplňujúcimi informáciami o histórii a obnove erbu.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora