Aktuality

V Kremničke pokračuje archeologický výskum

image00023

Pracovný tím na čele s docentom Pavlom Šteinerom z Katedry archeológie Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre pokračuje v archeologickom výskume na vedecké a dokumentačné účely pri Pamätníku obetiam fašizmu v Kremničke, v lokalite masových popráv a povstaleckej obrany počas II. svetovej vojny. Počas povrchového prieskumu s detektormi kovov v apríli tohto roka sa podarilo výskumnému tímu s presnosťou identifikovať miesta v lokalite protitankovej priekopy a betónového bunkra, kde sa masové popravy v minulosti vykonávali.

V dňoch od 17. do 21. júna 2024 sa začnú realizovať terénne výkopové práce, a teda sondáž protitankovej priekopy a betónového bunkra. Z archeologického a vojensko-historického hľadiska bude pre odborníkov zaujímavé zistiť profil i rozmery priekopy, ktorá bola nafotená v roku 1944, ale nebola nikdy skúmaná. Na Slovensku a ani v okolitých krajinách sa doposiaľ archeologický výskum takéhoto druhu nikdy nerealizoval.

Identifikáciou miest budovania povstaleckej obrany, masových popráv a miest neskorších exhumácií, ktoré by zodpovedali historickým udalostiam, overeným predchádzajúcim  archívnym a dokumentačným výskumom, môžu pamiatkari získať  ďalšie argumenty na zvýšenie úrovne ochrany pamiatkových a pietnych hodnôt objektov danej lokality, konkrétne rozšírením súčasného ochranného pásma existujúcej NKP na jej širšie okolie.

Prečítajte si o tejto téme viac.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria