Aktuality

Stredisko sociálnych služieb na Uhlisku prešlo významnou obnovou

IMG_4568

Do Strediska sociálnych služieb na ul. 9. mája na Uhlisku investovala samospráva od roku 2018 vyše 1 000 000 eur. Z mestského rozpočtu sa podarilo modernizovať vonkajšie i vnútorné priestory, nakúpiť nové vybavenie a mestský objekt debarierizovať pristavením lôžkového výťahu. Realizáciou ďalších stavebných prác v minulom roku sa prostredie pre našich seniorov a zdravotne znevýhodnených obyvateľov i zamestnancov ešte viac skvalitnilo. Aktuálne samospráva žiada eurofondy v objeme 1,2 mil. eur. Ak bude úspešná, na stredisku pribudnú zelené strechy či vodozádržné opatrenia, ktoré pomôžu reagovať na dopady súvisiace so zmenou klímy.

Objekt vo vlastníctve mesta na Uhlisku prešiel za posledné roky výraznou obnovou. Počiatočné úpravy spočívali vo výmene okien a dverí, vybudovaní zdroja tepla, obnove pavilónov, zakúpení polohovateľných postelí či atypického nábytku. K objektu bol pristavený výťah, zrekonštruovali sa poschodia a pod.  V priebehu minulého roka sa pre skvalitnenie poskytovaných služieb v Stredisku sociálnych služieb zakúpilo mnoho ďalšieho interiérového či exteriérového vybavenia. Vo vonkajšom areáli pribudol drevený záhradný altánok, gril, exteriérové hry – ruské kolky, človeče nehnevaj sa či vyvýšené záhony na pestovanie byliniek.

Vlani sa nám podarilo vybudovať aj spojovaciu chodbu medzi pavilónmi, čím sa celý objekt prepojil, čo uľahčilo prácu zamestnancom. Zároveň sme tým vytvorili priestor pre klientov, ktorí ju veľmi radi využívajú na prechádzky v interiéri za nepriaznivého počasia. Vo vnútri zariadenia zároveň  pribudol priestor pre návštevy rodinných príslušníkov našich klientov. Dobudované boli schody za účelom splnenia podmienok požiarnej ochrany. Staré pôvodné terasy nahradili nové spevnené plochy. Investovali sme aj do vonkajšieho oplotenia i elektrickej brány, čím sme zvýšili bezpečnosť v okolí strediska,“ hovorí Ivana Kružliaková, vedúca Odboru sociálnych vecí.

V rámci skvalitňovania Strediska sociálnych služieb má samospráva spracovaný aj ďalší projekt. Realizovať ho plánuje z mimorozpočtových zdrojov.

Som rád, že sa nám postupne darí naše objekty rekonštruovať, hoci sú financie v mestskom rozpočte, z dôvodu legislatívnych zmien, obmedzené. Aj preto sme sa zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia SR zameranej na zavádzanie opatrení, ktoré nám pomôžu reagovať na klimatickú zmenu. V prípade, že budeme úspešní, zariadenie na Uhlisku bude mať zelené strechy, zároveň sa zameriame na zavedenie vodozádržných opatrení. Plánujeme nahradiť nepriepustné povrchy priepustnými, modernizovať riadenie spotreby tepla, čím dosiahneme zníženie energetickej náročnosti objektov, zníženie emisií CO2 i úsporu finančných prostriedkov,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Rozširovanie ponuky služieb

Samospráva sa zameriava aj na skvalitňovanie poskytovaných služieb. Od februára 2024 rozšírila ponuku odľahčovacej služby na základe reálnych potrieb žiadateľov, ktoré odznievali na stretnutiach pracovných skupín v rámci Komunitného plánu sociálnych služieb. Odľahčovacia služba je určená osobe, ktorá pracuje ako opatrovateľ za účelom regenerácie a odpočinku.

Odľahčovacia služba môže byť terénna, ambulantná alebo pobytová. V Banskej Bystrici zvyčajne využívali túto službu v pobytových zariadeniach sociálnych služieb. Novinkou je možnosť využiť odľahčovaciu službu cez víkend formou opatrovateľskej služby v domácnosti a ambulantnou formou v dennom stacionári. Túto službu mesto zároveň aj finančne podporilo,“ dopĺňa Kružliaková.

Rada primátora pre seniorov v novom zložení

Nielen obnovené mestské zariadenia pre skôr narodených Banskobystričanov a Banskobystričanky či skvalitňovanie služieb, ale aj stretávanie sa aktívnych seniorov a senioriek zo všetkých banskobystrických mestských častí pomáha posúvať oblasť sociálnych služieb v meste pod Urpínom vpred. V minulom týždni sa po druhý raz v tomto roku stretla Rada primátora pre seniorov, ktorej členovia sa obmenili. Primátor Ján Nosko im odovzdal menovacie dekréty na štvorročné obdobie a zodpovedal im na otázky, ktoré ich zaujímali. Novou predsedníčkou sa stala Mária Rábeková z Denného centra Marína a podpredsedníčkou Elena Šúpolová z Denného centra Dúbrava.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora