Aktuality

Rozsah dočasných dopravných obmedzení počas Banskobystrického maratónu sa nemení

Bystrický maratón 2024

Najväčšie bežecké podujatie v Banskej Bystrici, jedinečný večerný Banskobystrický maratón sa blíži. Už 13. ročník sa bude v sobotu 8. júna 2024 niesť v znamení očakávaného účastníckeho rekordu, keď by sa malo na štart postaviť až 3-tisíc pretekárov v rôznych kategóriách a disciplínach. V tejto súvislosti je potrebné počítať s dočasnými dopravnými obmedzeniami v podobnom rozsahu, ako po iné roky. Keďže v rovnaký deň sa uskutočnia aj voľby do Európskeho parlamentu, odporúčame využiť svoje hlasovacie právo dopoludnia. V popoludňajších hodinách, v čase od 15:00 do 24:00 hod., budú cesty, po ktorých vedie certifikovaná trať maratónu, úplne uzavreté.

Štart a cieľ Banskobystrického maratónu je situovaný na spevnených plochách pri vstupe do nákupného centra Europa SC na ul. Na Troskách. Vylúčená bude doprava od okružnej križovatky medzi ESC a OC POINT po svetelnú križovatku pod estakádou R1. Uzavretý bude hlavný ťah Sládkovičova ul. (od križovatky s cestou na Pršiansku terasu a Horné Pršany) – Námestie Ľ. Štúra – Štadlerovo nábrežie – Štefánikovo nábrežie – Námestie slobody – ul. Československej armády (po výjazd od polikliniky).

Všetky dotknuté lokality budú prístupné pre motorové vozidlá po obchádzkových trasách. Kalinčiakova ulica bude v uvedených časoch kompletne nedostupná pre motorové vozidlá, s výnimkou vozidiel akútnej zdravotnej starostlivosti a zákonom stanovených výnimiek. Doprava počas podujatia bude smerovaná dočasným dopravným značením a koordinovaná zložkami štátnej a mestskej polície.

Dopravným obmedzeniam bude prispôsobené aj prevádzkovanie verejnej autobusovej dopravy. Z dôvodu predĺženia trás niektorých liniek MHD počas obchádzky, môže dôjsť ku meškaniu spojov. Cestujúcim odporúčame pri plánovaní cesty v uvedenom čase, aby si vyhradili väčšiu časovú rezervu. V prípade, že máte na tento deň naplánované presuny v rámci Banskej Bystrice automobilom, do cieľovej lokality použite rýchlostnú cestu R1 ꟷ „severný obchvat“ a priľahlé cesty. 

Zmeny v MHD počas Banskobystrického maratónu

Linky 20 a 29

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v danom čase obsluhovaná
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach augusta a Partizánska cesta.

Linka 21

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Rakytovce, ihrisko premávať obchádzkou cez obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresná úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland a Sládkovičova nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávke Zvolenská cesta, TESCO.

Linka 22

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Radvaň Park premávať obchádzkou cez obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresná úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka 24

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Mládežnícka, otočka premávať obchádzkou popri Plážovom kúpalisku, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať popri Plážovom kúpalisku obojsmerne.
 • Zastávky EUROPA SC, Námestie S. H. Vajanského a Úsvit nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova.

Linka 26

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku Internátna, otočka premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a obchvat R1, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať cez Cestu k nemocnici a obchvat R1 obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábr., Národná, Štadlerovo nábr., Švermova, ESC a Úsvit nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Cesta k nemocnici, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR a Wolkerova.

Linka 28

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávke augusta.

Linka 33

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. v smere na konečnú zastávku THK, otočka premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať cez Ul. 29. augusta a Plážové kúpalisko obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, EUROPA SC, Nám. S. H. Vajanského, Úsvit, Wolkerova a Úrad PV SR nebudú v uvedenom čase obsluhované.

 Linka 34

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. smere na konečnú zastávku Železničná stanica premávať obchádzkou cez Jesenský vŕšok, v opačnom smere bude premávať pôvodnou trasou.
 • Linka bude v čase od 15:00 premávať cez Jasenský vŕšok obojsmerne.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, EUROPA SC a Námestie S. H. Vajanského nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Skuteckého, Jesenský vŕšok, Komenského, PF UMB, Severná, Lazovná, Strieborné námestie a Kollárova, rázcestie (smer Železničná stanica).

 Linky 35,36

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v uvedenom čase obsluhovaná.
 • Linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať na zastávkach augusta a Partizánska cesta.

 Linka 42

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Železničná stanica a 29. augusta.

 Linka 43

 • Linka bude v čase od 15:00 premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávka Námestie slobody nebude v uvedenom čase obsluhovaná.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta a Partizánska cesta.

 Linky 25,97 a 100 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov.

Prímestské autobusové linky

Linka 101

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez obchvat R1.
 • Spoje premávajúce medzi Magurskou a Zvolenom vynechajú zastávky Cesta k nemocnici, Námestie slobody, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO.
 • Spoje premávajúce medzi Rooseveltovou nemocnicou a Zvolenom vynechajú zastávky Úrad PV SR, Úsvit, Okresný úrad, Sládkovičova a Zvolenská cesta, TESCO.

 Linky 111

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Štadlerovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie a Lazovná nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linka 601

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici, Plážové kúpalisko a Kyjevské námestie.
 • Zastávky Námestie slobody, Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland, Poľná, rázcestie a Poľná nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Plážové kúpalisko, Úrad PV SR, Nové Kalište, Kyjevské námestie a Moskovská cesta, rázcestie.

 Linky 602

 • Linky budú v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta, Cestu k nemocnici a Zvolenskú cestu, TESCO.
 • Zastávky Štefánikovo nábrežie, Národná, Štadlerovo nábrežie, Okresný úrad, Námestie Ľ. Štúra, Kaufland a Sládkovičova nebudú v uvedenom čas obsluhované.
 • Linky budú počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici a Zvolenská cesta, TESCO.

 Linka 603

 • Linka bude v čase od 15:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta.
 • Zastávky Námestie slobody a Partizánska cesta nebudú v danom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach Železničná stanica a 29. augusta.

 Linka 604

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Ul. 29. augusta, Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Národná, Štadlerovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského, Strieborné námestie a Lazovná nebudú v uvedenom čase obsluhované.
 • Linka bude počas obchádzky mimoriadne zastavovať v zastávkach augusta, Partizánska cesta, Cesta k nemocnici, Rudlovská cesta, Jesenský vŕšok a Severná.

 Linka 607

 • Linka bude v čase od 13:00 hod. premávať obchádzkou cez Cestu k nemocnici a Jesenský vŕšok.
 • Zastávky Štefánikovo nábrežie, Námestie S. H. Vajanského a EUROPA SC (smer Banská Bystrica, AS) nebudú v uvedenom čase obsluhované.

Linky 107, 110, 605, 609, 610 budú premávať podľa platných cestovných poriadkov.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie