Aktuality

Na Poľnej ulici sa začína s výstavbou parkoviska

IMG_2295

O zámere vybudovania parkoviska na Poľnej ulici č. 11 až 17 v mestskej časti Radvaň-Kráľová informovala samospráva už pred niekoľkými rokmi. Hoci sa projekt musel meniť, dnes je už stavenisko v rukách zhotoviteľa, ktorý začína s výstavbou parkovacích plôch a realizáciou chodníka i dažďovej kanalizačnej prípojky. Oproti súčasnosti sa navýši počet parkovacích miest dvojnásobne. V tejto lokalite je potrebné počítať v najbližších týždňoch so zvýšeným pohybom stavebných mechanizmov.

Vysúťažený zhotoviteľ stavenisko ohradil a začal so stavebnými prácami. Na ploche 443 metrov štvorcových vznikne 33 kolmých parkovacích miest, z toho dve miesta pre ťažko zdravotne postihnuté osoby. Okrem toho dôjde aj k realizácii dažďovej kanalizácie a vybudovaniu nového chodníka pozdĺž bytového domu.

Som rád, že okrem rekonštrukcie cesty na Poľnej ulici, sme sa po rokoch dostali aj k realizácii projektu vybudovania parkovacích miest. Automobily na tomto mieste parkovali neorganizovane, na čo využívali aj chodník pre peších. Zmenou pozdĺžneho státia na kolmé zdvojnásobíme počet parkovacích miest, ktoré na Poľnej ulici chýbajú. Verím, že dočasné obmedzenia obyvatelia pochopia a budú trpezliví. Nové parkovisko prispeje k zvýšeniu ich komfortu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Nový chodník povedie od križovatky ulíc Poľná/Malachovská a napojí sa na zrekonštruovaný chodník pred bytovým domom Poľná č. 9. Dažďové vody budú odvedené do odlučovača ropných látok a po prečistení následne cez dažďovú kanalizačnú prípojku do existujúcej verejnej dažďovej kanalizácie.

Obyvatelia boli informovaní, že najbližšie mesiace musia počítať s niekoľkými obmedzeniami. Počas výstavby parkoviska nebude možné parkovať na miestach, na ktorých boli doposiaľ zvyknutí. Počas prekládky chodníka budú musieť využiť chodník na druhej strane cesty. Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosť,“ dopĺňa Andrej Ivanič z oddelenia investičnej výstavby MsÚ.

Podľa projektovej dokumentácie má zhotoviteľ, spoločnosť PMR STAVBY s. r. o., na realizáciu diela štyri mesiace. Už dnes však avizuje ukončenie stavebných prác v skoršom termíne. Z mestského rozpočtu bolo na tento projekt vyčlenených 224 tis. eur. Po verejnom obstarávaní ide o práce v objeme cca 160 500 eur.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora