Aktuality

Kompost do záhrad si môžu Banskobystričania bezplatne vyzdvihnúť už len do konca týždňa

hands holding compost above the composter with organic waste

O „čierne zlato“ v podobe kvalitného organického hnojiva, ktoré spracúva zmluvný partner mesta Banská Bystrica, bol tento rok mimoriadny záujem. Od polovice marca 2024 si až k dnešnému dňu prevzali Banskobystričania až 200 ton certifikovaného kompostu, pričom oproti minulému roku ide o štvornásobne väčší objem. Zásoby sa míňajú, preto možnosť vyzdvihnúť si ho z Mičinskej cesty 35 ostáva už len do piatku, 5. apríla 2024. 

O kompost spracovaný v kompostárni spoločnosti Marius Pedersen v mestskej časti Šalková je medzi Banskobystričankami a Banskobystričanmi obrovský záujem. Potvrdili to aj uplynulé týždne, keď lokalitu na Uhlisku zapĺňali nedočkaví záhradkári.

Od polovice marca, keď sme kompost sprístupnili na Mičinskej ceste, oň prejavili záujem stovky obyvateľov. Tí potešili svoje záhrady kvalitným organickým hnojivom a v priebehu pár týždňov sme ho celý spotrebovali. Ďakujeme všetkým, ktorí sa pri preberaní kompostu správali slušne a disciplinovane,“ hovorí Marianna Klobušická, regionálna riaditeľka Marius Pedersen, a.s.

V najbližšom období sa začne s výrobou ďalšieho kompostu. Vytriedený bioodpad z hnedých nádob bude v kompostárni podrvený a následne podľa receptúry namiešaný do zakládok. Po skončení procesu kompostovaný materiál opúšťa technologickú plochu a je preosiaty na sitovacom zariadení. Výsledný produkt je podrobovaný chemickým a mikrobiologickým analýzam. Kompost vyrobený  certifikovaným procesom vyhovuje technickej norme STN 46 5738 a obsahuje zmes stabilizovaných organických látok, ktoré prešli riadenými biologickými premenami.

Kontakt pre médiá:

Marianna Klobušická
regionálna riaditeľka
Marius Pedersen, a.s.
prevádzka Banská Bystrica