Aktuality

Vyhodnotili sme ideovú súťaž na využitie a sprístupnenie Petermanovej veže

Petermanova veža

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo verejnú anonymnú ideovú súťaž návrhov 8. februára 2023 v súlade so súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov. Celkovo bolo prihlásených šesť návrhov.   Jeden bol ale z posudzovania vylúčený z dôvodu nedodržania termínu podania. Odborná porota tak hodnotila a vyberala víťaza z piatich návrhov. Verejnosť si ich bude môcť do 12. mája tohto roka pozrieť v priestoroch historickej radnice.

Petermanova veža tvorí súčasť opevnenia mestského hradu, objektu Barbakánu, na Námestí Štefana Moysesa. V súčasnosti je využívaná len na zvonenie. Nakoľko má potenciál pre rozvoj cestovného ruchu v meste, samospráva aj formou ideovej súťaže hľadá možnosti, ako ju môže sprístupniť pre širokú verejnosť.

Vo veži a jej okolí je potrebné navrhnúť a vyriešiť sprístupnenie tretieho nadzemného podlažia. Taktiež i prevádzku a vytvorenie expozície hradného areálu a histórie mesta, ako aj riešenie blízkeho okolia veže,“ uviedol Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu MsÚ Banská Bystrica.

Jednotlivé súťažné návrhy hodnotila porota, ktorú tvorili autorizovaní architekti zo Slovenskej a Českej komory architektov a zástupcovia Krajského pamiatkového úradu v Žiline a Banskej Bystrici. Súčasne aj prizvaný expert zastupujúci cestovný ruch, ďalej archeológ a historik.

„Petermanova veža je významnou dominantou centra mesta. Práve vďaka svojej výške a polohe ponúka nádherné výhľady na mesto a okolie. Bola by škoda nevyužiť jej potenciál v podobe sprístupnenia pre všetkých Banskobystričanov a návštevníkov mesta. Súťažiaci mali naozaj ťažké zadanie pretože pochopiť zložité priestorové vzťahy okolia, a aj samotnej veže, v kontexte historického vývoja, nebolo vôbec jednoduché. Preto som rád, že ocenené návrhy predostreli viaceré možnosti a riešenia ako ďalej,“ dopĺňa architekt mesta Martin Pavelek. 

Víťazom sa stala spoločnosť FRAM Architekti, s.r.o. Druhé miesto so svojím návrhom obsadila architektka Dominika Mikátová a tretiu pozíciu architektka Lucia Kurillová z Banskej Bystrice. Výsledky súťaže budú slúžiť ako jeden z podkladov pre budúcu diskusiu, aj ako úvahy o využití územia a následné obstaranie prípravnej a projektovej dokumentácie. Pri samotnej realizácii bude nutné rešpektovať všetky hodnoty tejto národnej kultúrnej pamiatky. Súťažné návrhy budú vystavené v priestoroch historickej Radnice na Námestí SNP 1 od 2. do 12. mája 2023. Verejnosť si ich môže prezrieť počas pracovných dní, v čase medzi 8:00 až 17:00 h.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora