Aktuality

V stredu, 18. októbra sa budú upravovať komunikácie v blízkosti cyklolávky

cyklomost uzávera

Projekt výstavby cyklolávky ponad rýchlostnú cestu R1 sa pomaly blíži do finále. Uskutočnili sa dynamické skúšky  a zaťažovacie skúšky  cyklolávky, aktuálne prebieha inštalácia integrovaného osvetlenia a realizujú sa terénne úpravy okolia. Súčasťou dokončovacích prác je aj oprava asfaltových povrchov, ktoré boli zasiahnuté výstavbou. Z tohto dôvodu je potrebné v stredu, 18. októbra 2023 počítať s krátkodobými dopravnými obmedzeniami v čase od 8:30 hod. do 18:00 hod. V prípade nepriaznivého počasia je možný posun termínu.

Oprava povrchu si vyžiada odfrézovanie poškodeného povrchu a položenie novej obrusnej vrstvy na príjazde zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 a časti Zvolenskej cesty od mosta cez rieku Hron po križovatku s miestnou komunikáciou (pri predajni Hyundai).

Príjazd zo Zvolenskej cesty na rýchlostnú cestu R1 bude uzatvorený úplne.

Časť Zvolenskej cesty od mosta cez rieku Hron po križovatku s miestnou komunikáciou (pri predajni Hyundai) bude uzatvorený v polovičnom profile. Zatvorený bude ten úsek, na ktorom sa budú vykonávať práce. Následne sa oprava povrchu presunie do druhého profilu komunikácie.

Vodičov žiadame o pochopenie a trpezlivosť.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora