Aktuality

V mestských lesoch pribudla kaplnka sv. Huberta

IMG_6404

Banská Bystrica patrí k mestám, ktoré majú jedinečnú polohu, nakoľko je obklopená bohatou prírodou a zelenými lesmi. Hoci banskobystrické mestské lesy nie sú rozlohou najväčšie, na ploche 7 200 hektárov ponúkajú tri rezervácie, lesoparky s náučnými chodníkmi, niekoľko významných rarít a bohatú faunu i flóru. Pre náročnejšieho turistu upravuje 100-percentná mestská organizácia Mestské lesy, s. r. o. Banská Bystrica turistické chodníky a prevádzkuje šesť obnovených chát. Práve pri jednej z nich vytvorila z lipového dreva malú kaplnku so sochou sv. Huberta, ktorú dnes požehnal správca miestnej farnosti Pavol Lojan.

Hlavným poslaním mestskej organizácie je zhodnocovať a zveľaďovať lesný majetok. Robiť to tak, aby boli lesy stále zelené a zdravé, hoci negatívne civilizačné vplyvy na ne sú v celej Európe veľké. Ďalším generáciám chcú banskobystrické Mestské lesy, s. r. o. odovzdať odolné a kvalitné lesy, ktoré budú plniť všetky funkcie, ktoré plniť majú.

Máme nádherné a zdravé lesy, predovšetkým vďaka tomu, že majú dobrého gazdu a ľudí, ktorí sa o ne starajú. Gazdovanie nie je len o obhospodarovaní lesov, ktoré je prírode blízke, ale je to napríklad aj o úprave náučných a turistických chodníkov či o zrekonštruovaných chatách. Musím povedať, že žijeme v zložitej dobe. Zonácia, o ktorej sa v poslednej dobe hovorí, nie je realizovaná spôsobom, s ktorým by sme sa vedeli stotožniť. Chceme naše lesy chrániť, chceme ich zachovať pre budúce generácie, ale proces musí byť čistý a konsenzuálny na oboch stranách. Verím, že sa nám ho podarí dotiahnuť do konca tak, ako si všetci želáme. Som rád, že mestské lesy dnes získali ďalšieho pomocníka, svätého Huberta, ktorý bude naše lesy ochraňovať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Lesy plnia mnoho funkcií – ekologickú,  environmentálnu či produkčnú. Zamestnanci mestskej organizácie zároveň vyvíjajú aktivity, aby bola naplnená aj kultúrna a vzdelávacia funkcia.  Kaplnku sv. Huberta osadili v lokalite Tajchy nad Horným Harmancom, v ktorej sa kedysi nachádzala lesná škôlka. V pláne majú založiť aj tradíciu svätohubertských omší.

Toto miesto je magické a má svoje čaro. Je tu pokoj na očistenie mysle a duše.  Z môjho lesníckeho pohľadu tu nechýba ani vynikajúca bonitná pôda pre lesné porasty a dreviny. Preto sme sa rozhodli zrealizovať nápad a urobiť svätohubertskú kaplnku práve na tomto mieste. Podarilo sa nám nájsť starú lipu, ktorú nám rezbári opracovali. Samotná socha sv. Huberta pochádza z arcidiecézy z Krakova,“ povedal riaditeľ Mestských lesov, s. r. o. Banská Bystrica Blažej Možucha.

Na podujatí vystúpil Klub trubačov SR i spevák Jozef Mak.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria