Aktuality

V banskobystrických lesoch pribudne vyše 37 tisíc stromčekov

Výsadba stromčekov

Lesy vo svojom okolí obhospodaruje mesto Banská Bystrica už takmer 770 rokov. Každý rok sú v nich vysadené desiatky tisíc kusov mladých stromčekov. Lesníci ich chránia proti burine a obhrýzaniu zverou. Kým v roku 2021 bolo vysadených vyše 15 tisíc stromčekov, vlani to bolo okolo 25 tisíc a v tomto roku ich bude ešte o jedenásťtisíc viac. Aj vďaka efektívnemu hospodáreniu patrí mesto pod Urpínom k najzelenším krajským mestám.

Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o, dnes začali s jarným zalesňovaním. V lesoch, ktoré vlastní samospráva, tento rok spolu pribudne 37 650 stromčekov. Lesníci postupne vysadia 11 550 smrekov, 4 950 jedličiek, 5 750 smrekovcov, 13 700 bukov a 1 700 dubov. Doteraz ide o najväčšiu výsadbu stromov za posledné roky.

Zvýšeným zalesňovaním reagujeme najmä na minuloročné sucho, ktoré spôsobilo uschnutie časti sadeníc vysadených v minulých rokoch, ako aj odumretie väčšieho množstva starších stromov. Tie boli suchom oslabené a následne napadnuté podkôrnym hmyzom. Aj keď väčšina našich porastov sa obnovuje prirodzene zo semien dospelých stromov, zalesňovaním sa snažíme najmä o drevinovú pestrosť, aby budúce lesy boli odolné a ekologicky stabilné. Snahou je obhospodarovať ich prírode blízkymi a trvalo udržateľnými spôsobmi,“ povedal Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Mestské lesy sa nachádzajú v nadmorskej výške od 340 až po 1 498 metrov nad morom. Zalesňovať sa vždy začínajú najskôr v nižších polohách okolo mesta a postupne sa pokračuje až pod hrebene Veľkej Fatry a Kremnických vrchov. Jarné obdobie je na zalesňovanie najpriaznivejšie. V posledných rokoch však po zime veľmi skoro nastupujú horúce a suché dni. Preto sa lesníci snažia vystihnúť najlepšie obdobie, kedy už nie sú ranné mrazy a ešte stále je dostatok vlahy po topení snehu.

Na zalesňovanie využívame hlavne miestnych ľudí, ktorí majú s touto prácou dlhodobé skúsenosti a majú vzťah k lesu. Snažíme sa takouto formou aj o podporu regiónu. Les rastie sto i viac rokov. Našu prácu tak budú hodnotiť až generácie po nás. Je dôležité, aké lesy im zanecháme, ale aj aké generácie sa budú starať o budúce lesy. Do zalesňovania sa podľa možností preto zapoja aj žiaci materských, základných a stredných škôl v rámci aktivít lesnej pedagogiky,“ hovorí Jozef Jankov, hlavný inžinier mestských lesov.

Po zasadení stromčekov starostlivosť o ne pokračuje ešte niekoľko rokov. Lesníci ich budú chrániť proti burine vyžínaním, ako aj proti poškodeniu a zničeniu zverou pomocou repelentov, mechanických zábran a oplôtkov.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora