Aktuality

Uskutoční sa jesenný zber nebezpečného odpadu

Nebezpečný odpad

Obyvatelia Banskej Bystrice môžu aj počas tohtoročnej jesene, na vybraných miestach, odovzdať nebezpečný odpad počas jeho mobilného zberu pracovníkmi spoločnosti DETOX s.r.o. Tí ho následne profesionálne zneškodnia. Zber bude realizovaný počas dvoch sobôt, a to 7. a 14. októbra 2023.

Medzi odpad s obsahom škodlivých látok, ktorý môžu obyvatelia bezplatne odovzdať, patria najmä autobatérie a batérie, farby a prázdne obaly z farieb a iných nebezpečných látok. Ďalej lieky, motorové a jedlé oleje či olejové filtre, chemikálie, textílie a vody znečistené škodlivinami, ortuťové teplomery, riedidlá, rozpúšťadlá, zásady, kyseliny, ako aj zvyšky pesticídov a insekticídov, žiarivky, elektrické a elektronické spotrebiče.

Upozorňujeme, že vzhľadom na zmenu legislatívy nie je možné prevziať azbest, a ani opotrebované pneumatiky.

Podmienkou pre odovzdanie nebezpečného odpadu je predloženie platného občianskeho preukazu. Zároveň apelujeme na obyvateľov, aby boli trpezliví a na miestach zberu nevytvárali skládky, ale počkali na vozidlo v určenom termíne.

Oddelenie odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev
Mestský úrad Banská Bystrica

Prílohy na stiahnutie