Aktuality

Návštevníci Rímskokatolíckeho cintorína na Nám. Štefana Moysesa už môžu využívať bezpečné schodisko

Zrekonštruované schodisko

Banská Bystrica patrí k mestám s najväčším počtom cintorínov, pričom mnohé z nich sa nachádzajú v kopcovitom teréne. Návštevníci musia cestou k hrobom svojich blízkych neraz zdolať niekoľko schodov, na ktorých sa už podpísal zub času. Práve z tohto dôvodu sa v uplynulom období samospráva zamerala na obnovu schodiska, ktoré zároveň vedie k Národnej kultúrnej pamiatke, k  Hrobu s náhrobníkom Jozefa Dekreta Matejovie na Rímskokatolíckom cintoríne v Banskej Bystrici.  Stavebné práce, ktoré sa začali v polovici mája 2023, boli ukončené takmer s dvojmesačným časovým predstihom.  Vďaka získanej dotácii z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka i finančnej spoluúčasti samosprávy už dnes môžu návštevníci cintorína kráčať k hrobovým miestam po novom bezpečnom schodisku.

Schodisko nachádzajúce sa v areáli Rímskokatolíckeho cintorína na Námestí Štefana Moysesa bolo dlhodobo v zlom stavebno-technickom stave. Vlastník cintorína, Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Banská Bystrica – mesto, a ani správca Záhradnícke a rekreačné služby (ZAaRES) nedisponovali potrebným množstvom finančných prostriedkov na jeho komplexnú obnovu. Na základe zmluvy o výpožičke stavby schodiska uzatvorenej medzi farnosťou a mestom bolo možné uchádzať sa o dotáciu z Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

Som rád, že sme boli úspešní a vďaka získanej dotácii vo výške takmer 70 000 eur a finančnej spoluúčasti mesta v objeme cca 20 000 eur dnes môžu návštevníci cintorína využívať bezpečné schodisko. Realizáciou obnovy sa zabezpečil aj bezproblémový a dôstojný prístup k hrobovému miestu významného dejateľa, ktorý sa nachádza na tomto cintoríne. Ide o priekopníka lesného hospodárstva Jozefa Dekreta Matejovie, ktorého 250. výročie narodenia si pripomenieme v roku 2024,“ hovorí viceprimátor Martin Majling.

Stavebné práce spočívali v odstránení pôvodného betónového schodiska. Plocha pod ním bola vyrovnaná a vytýčil sa priestor toho nového.

Následne sa zadebnil tvar schodiska, ktorý bol dosypaný štrkovým podkladovým zásypom a po vystužení armatúrou zabetónovaný. Po vytvrdnutí bol povrch schodiska obložený prírodným kameňom so zdrsneným povrchom. Podľa podmienok stanovených Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrici a pre umožnenie prístupu k hrobovým miestam nachádzajúcim sa po obidvoch stranách schodiska je schodisko voľné, bez zábradlí,“ dopĺňa Martin Snopko poverený vedením Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria