Aktuality

Mestskí lesníci pripravujú tradičné plavenie dreva v Rakytove

Plavenie dreva

Podujatie, ktoré od roku 2007 organizujú Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o., sa uskutoční aj tento rok. V doline Rakytovo, pri Dolnom Harmanci, lesníci v posledný aprílový piatok návštevníkom predvedú ako sa v minulosti z nedostupných horských terénov prepravovalo drevo. Vodný žľab vybudovaný za týmto účelom pravdepodobne v 19. storočí, bol pred 23 rokmi vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Rozšíreným spôsobom dopravy palivového dreva v mestských lesoch bolo v minulosti spúšťanie suchými šmykmi, tzv. rizňami. Používali sa aj vodné žľaby nazývané flúdre a nakoniec i plavenie potokmi. Pred 90 rokmi dĺžka všetkých plavených tokov dosahovala 34 730 metrov.

Pred vyše 100 rokmi sa u nás nachádzali viaceré funkčné vodné žľaby. Najdlhší, 4 650 metrový, bol v doline Cenovo. Žľab v Rakytove dosahoval 2 450 metrov. Najkratší bol v Prášnici, meral 1 840 metrov. Len pre zaujímavosť, v doline Prášnica sa v tom čase plavilo ročne až 2 500 priestorových metrov dreva, pričom denne to bolo okolo 150 metrov, za pomoci takmer 80 robotníkov,“ povedal Blažej Možucha, riaditeľ Mestských lesov Banská Bystrica, s.r.o.

Drevo sa plavilo aj z ďalších lokalít patriacich mestským lesom. V niektorých dolinách slúžili na tento účel aj vodné nádrže, tzv. tajchy. Plavenie postupne nahradili povozy a neskôr nákladné vozidlá. Po roku 1945 prešli mestské lesy k výraznejšiemu zmechanizovaniu prác. Pamiatkou na minulé časy je dodnes zachovaný a hlavne funkčný Rakytovský vodný žľab.

V piatok, 28. apríla 2023, pripravujeme ukážky plavenia dreva pomocou tejto národnej kultúrnej pamiatky. Podujatie odštartujeme o 9:30 h. otvorením plavebnej sezóny a drevorubačskými raňajkami. Samotné plavenie sa uskutoční od 10:45 do 12:30 h. Tento rok organizujeme akciu v piatok, nakoľko sa plánujú na plavení zúčastniť aj žiaci a študenti zo základných a stredných škôl v rámci výučby, a rovnako i viaceré organizácie. Súčasne termín podujatia prispôsobujeme celoslovenskému programu Lesníckych dní,“ dodal Jozef Jankov, hlavný inžinier banskobystrických mestských lesov.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora

Galéria