Aktuality

Mesto zabezpečí ubytovanie pre viac ako štyridsať migrujúcich osôb

Prístav

Na mestskom úrade dnes zasadali členovia Krízového štábu mesta Banská Bystrica, ktorí sa zaoberali prijatím viacerých opatrení súvisiacich s migrantmi nachádzajúcimi sa a prichádzajúcimi na územie mesta pod Urpínom. Napriek tomu, že sa u nás zdržia len krátkodobo a následne po vybavení potrebných dokladov z Banskej Bystrice odchádzajú, samospráva im poskytne pomoc. Ubytovať sa budú môcť, v prípade záujmu, priamo v zariadení Slovenského Červeného kríža „Prístav“, pri ktorom postavíme aj dva stany. S ich montážou nám pomôžu dobrovoľní hasiči.

Samospráva poskytne tranzitujúcim cudzincom možnosť dočasného ubytovania v útulku Prístav, s kapacitou 25 osôb,  ktorý sa nachádza za Tulskou ulicou mimo obývanej časti sídliska Fončorda. V areáli počas dnešného dňa pribudnú aj dva vyhrievané stany, každý pre desať ľudí. Pri ubytovávaní budú uprednostňované hlavne rodiny a matky s deťmi.

Informáciu o ubytovacích možnostiach plánujeme prichádzajúcim osobám poskytovať ešte priamo v autobusoch a cez tlmočníka ich taktiež informovať o možnostiach pomoci, ktoré im vieme poskytnúť. Taktiež pre nich plánujeme zabezpečiť bezplatnú MHD, ktorú budú môcť využiť skupinovo, ale vždy len v sprievode s dobrovoľníkom. Ten bude musieť pri vstupe do autobusu alebo trolejbusu predložiť preukaz vydaný naším mestom. Rád by som všetkých ubezpečil, že z našej strany urobíme všetko preto, aby bola zachovaná bezpečnosť každého obyvateľa a návštevníka mesta,“ uviedol primátor Ján Nosko.

V spolupráci so Slovenským Červeným krížom (SČK), Územným spolkom Banská Bystrica bola už včera, 11. októbra 2023 vo večerných hodinách, v priestoroch banskobystrického SČK, ubytovaná rodina so siedmimi deťmi. Následne o ubytovanie požiadal aj otec s desaťročným synom.

Migrantom na území mesta Banská Bystrica vieme, v prípade potreby, zabezpečiť základnú zdravotnú starostlivosť. Ak dostaneme informáciu, že je medzi nimi osoba, ktorá potrebuje našu pomoc, sme schopní byť na mieste do dvoch hodín. Zdravotnícky tím zabezpečí vyšetrenie a zhodnotenie stavu danej osoby, urobí zakladú diferenciálnu diagnostiku a zastabilizuje ju. Pokiaľ bude potrebné, prepravíme dotyčnú osobu na urgentný príjem do zdravotníckeho zariadenia. Túto službu vieme zabezpečiť počas celého dňa, až do 21:00 h.,“ poznamenal Lukáš Longauer, koordinátor pre krízové riadenie SČK.

Na území mesta platí od utorka, 10. októbra 2023 mimoriadna situácia z dôvodu tranzitnej migrácie. Pri pomoci sú súčinné viaceré subjekty, vrátane mestskej a štátnej polície, cudzineckej polície, hasičského zboru, okresného úradu a Centra materiálnej pomoci.

Migrantom vieme aj v nasledujúcom období poskytnúť oblečenie, obuv či termofólie. Cez dobrovoľníkov dokážeme zabezpečiť a doručiť materiálnu pomoc priamo na miesto, kde sa tieto osoby budú nachádzať,“ povedala Zuzana Janíčková, koordinátorka Centra materiálnej pomoci v Banskej Bystrici. Prosíme obyvateľov, ktorí chcú poskytnúť materiálnu pomoc, aby ju v prípade záujmu adresovali Centru materiálnej pomoci na Komenského 12, každý štvrtok od 16:00 do 19:00 hod. V prípade potreby je možné priamo kontaktovať koordinátorku centra Zuzanu Janíčkovú na mailovej adrese zbierka.bbsk@gmail.com.

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora