Aktuality

Mesto uzavrelo most v Podlaviciach

Poškodený most 1

Samospráva od štvrtka, 22. júna 2023 úplne uzavrela most Mlynská – otočka v mestskej časti Podlavice. K uvedenému opatreniu pristúpila z dôvodu existujúcich poškodení a viacerých porúch, ktoré sa na jeho telese začali v poslednom období negatívne prejavovať.

Na moste bola doteraz povolená prevádzka vozidiel do 3,5 t. Uvedené obmedzenie však nebolo dodržiavané, čo výraznou mierou prispelo k vzniku poškodení a porúch, pre ktoré bol aktuálny stav mosta vyhodnotený ako havarijný. Až do doby jeho rekonštrukcie bude na ňom platiť úplná uzávierka.

Doprava na Mlynskú ulicu a z nej bude vedená cez ulicu Priehrada. Všetkým obyvateľom ďakujeme za porozumenie a rešpektovanie uzávierky mosta.

Oddelenie údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí
Mestský úrad Banská Bystrica

Galéria