Aktuality

Mesto spúšťa monitorovanie vjazdov automobilov do pešej zóny

IMG_2404

Na mestskom úrade sa dnes začala séria rokovaní  týkajúcich sa banskobystrickej pešej zóny. Vedenie samosprávy spolu so zástupcami odborných útvarov, mestskej i štátnej polície diskutovalo na tému vstupov automobilov, cyklistov či kolobežiek do centra mesta. Cieľom stretnutí je na základe vykonaných kontrol priniesť komplexný prehľad o danej problematike, a zároveň podniknúť konkrétne opatrenia na zvýšenie bezpečnosti a zlepšenie pohybu peších v tejto lokalite.

Od roku 2014 platí v Banskej Bystrici Všeobecne záväzné nariadenie č. 8 o dopravnom režime v pešej zóne. Mesto aktuálne eviduje 670 vydaných oprávnení na vjazd vozidla do pešej zóny, ktorými disponujú osoby spĺňajúce podmienky VZN – trvalý pobyt, vlastníctvo/prenájom nehnuteľnosti, sídlo firmy alebo prevádzky, pričom k príslušným nehnuteľnostiam nie je možný iný dopravný prístup, ako po zelenom páse pešej zóny (Námestie SNP, Dolná ul., Lazovná ul., Horná a Dolná Strieborná ul., časť Národnej ul. a pod.). Existujú dva druhy oprávnení – tzv. parkovacie (365 ks), ktoré umožňuje prejazd po komunikáciách pešej zóny, a následné zaparkovanie vozidla v rámci nehnuteľnosti žiadateľa (parkovisko, garáž) a tzv. zastavovacie (305 ks) – držitelia tohto oprávnenia môžu vozidlom vojsť do pešej zóny za účelom „zastavenia“ pri nehnuteľnosti (nastúpenie/vystúpenie osôb, naloženie/vyloženie nákladu a pod.).

Okrem mesta Banská Bystrica vydáva povolenie na vstup do pešej zóny aj Prezídium Policajného zboru, Krajské riaditeľstvo PZ a Okresné riaditeľstvo PZ. Ide o povolenia napr. pre ozbrojené sily, červený kríž, poštové služby a pod.

Mimo režimu VZN č. 8/2014 je do pešej zóny možný vjazd vozidiel zásobovania prevádzok, a to v čase od 4:00 hod. do 9:00 hod.

Pešia zóna je priestor pre všetkých. Je to sídlo mnohých reštaurácií, prevádzok, obchodov, spoločností, ale aj miesto, kde bývajú rezidenti, a na ktorom sa stretávajú rodiny so svojimi blízkymi.  Chceme, aby bola bezpečnou a chránenou, preto sme rozbehli sériu rokovaní so všetkými zainteresovanými, ktorí majú k tejto téme čo povedať. Hoci oprávnenia na vstup do pešej zóny automobilom nevydáva len mesto, našou ambíciou je urobiť revíziu všetkých povolení na vjazd a priniesť technické riešenie s cieľom monitorovať dodržiavanie pravidiel. Spočíva v umiestnení špeciálneho kamerového systému do Lazovnej, Národnej a Dolnej ulice. Poskytne nám obraz o tom, ktoré vozidlá a ako sa pohybujú po pešej zóne. Inštalované kamery budú snímať nielen celkovú lokalitu, ale aj všetky ŠPZ-ky. Chceme získať dáta, spárovať evidenčné čísla vozidiel a vykonať celkovú analýzu, na základe ktorej budeme môcť prijať ďalšie účinné opatrenia. Na diskusiu je aj téma kolobežkárov či cyklistov, ktorí tiež využívajú pešiu zónu,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V najbližšom období považuje mesto za kľúčové najmä zanalyzovať celé znenie VZN a zistiť, či vôbec existuje možnosť zredukovať niektoré oprávnenia na vstup do pešej zóny tak, aby nepoškodilo obyvateľom a podnikateľom žijúcim a podnikajúcim v tejto lokalite.

Je potrebné pripomenúť, že od začiatku roka mestská polícia zistila porušenie v piatich prípadoch, keď motoristom vstupujúcim do pešej zóny skončila platnosť oprávnenia. Priemerne každý deň vstúpi do pešej zóny jedno auto bez povolenia. Chceme pristúpiť k vydávaniu oprávnení viazaných na ŠPZ-ky, tým pádom zmeniť VZN a vykonávať kontroly formou objektívnej zodpovednosti,“ dopĺňa náčelník mestskej polície Viliam Pischko.

Vzhľadom na to, že neoprávnené vjazdy tvoria zanedbateľnú časť, osadenie finančne náročných stĺpikov by sa minulo účinku. Okrem toho by spôsobili problémy dodávateľom, záchranným zložkám i obyvateľom žijúcim na námestí. Samospráva sa však chce zamerať na hľadanie alternatívnych riešení pre prevádzky, ktorých donášková služba využíva prejazd pešou zónou niekoľkokrát za deň.

Všetci zúčastnení sa v závere stretnutia zhodli, že často nie je problém s oprávnenosťou, ale s tým, ako sa dotyčný s oprávnením v pešej zóne správa. Motoristi, kolobežkári i cyklisti by nemali zabúdať, že na pešej zóne sú stále len hosťami a platia pre nich určité pravidlá.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora