Aktuality

Dopravné obmedzenia na križovatke pri Terminali od 6. novembra

Krizovatka

Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica, bude od pondelka, 6. novembra 2023 realizovať spevnenie krytu vozovky betónovou vrstvou na ceste I/66 v križovatke s Cestou k Smrečine pri obchodnom centre Terminal v Banskej Bystrici. Vozovka je v tejto časti križovatky extrémne namáhaná ťažkou dopravou – autobusmi a trolejbusmi, čím dochádza k nadmernej deštrukcii štandardných konštrukčných vrstiev. Správca cesty I/66 preto pristupuje k spevneniu krytu vozovky ľavých odbočovacích pruhov v uvedenej križovatke betónovou vrstvou. Samotné stavebné práce sa začnú v pondelok, 6. novembra 2023. Dočasné dopravné značenie v mieste stavby bude osadené v sobotu 4.11.2023.

Podľa harmonogramu prác, ktorý investorovi predložil zhotoviteľ stavby, spoločnosť RDB GROUP, a.s., budú práce realizované v dvoch etapách. Celá stavba bude ukončená v polovici decembra t.r. Počas realizácie stavebných prác dôjde zníženiu počtu jazdných pruhov, čo vzhľadom na vysokú intenzitu dopravy v danom uzle vyvolá vznik kolón hlavne v čase dopravných špičiek.

Prosíme účastníkov cestnej premávky o zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a trpezlivosť, aby sme spoločne predchádzali dopravným kolíziám a neohrozovali bezpečnosť pracovníkov podieľajúcich sa na realizácii stavebných prác.

Slovenská správa ciest