Aktuality

Deň vojnových veteránov si v meste pod Urpínom pripomenieme viacerými aktivitami

IMG_4179

Na území Banskej Bystrice sa nachádza 780 vojnových hrobov a pietnych symbolov, ktorým mesto venuje patričnú pozornosť. Samospráve sa ich darí obnovovať a pretvárať na dôstojné miesta vďaka získavaniu mimorozpočtových zdrojov a dotácií. Dôležitosť šírenia odkazu vojnových konfliktov zároveň pravidelne pripomína organizovaním rôznych spomienkových akcií a tematických podujatí. Aj tento rok si uctí Deň vojnových veteránov dňa 11.11. o 11:11 hod. položením vencov pri Monumente na vojnovom cintoríne v Majeri. Zároveň všetkých pozývame k Pamätníku obetiam fašizmu do Kremničky na Potulky mestom zamerané na tragické vojnové udalosti.

Dátum 11. 11. symbolizuje v kalendári deň, keď bolo v roku 1918 o 11-tej hodine a 11-tej minúte podpísané prímerie, ktorým sa ukončila I. svetová vojna. Symbolom Dňa vojnových veteránov sa stal kvet vlčieho maku, ktorý je pri tejto príležitosti neodmysliteľnou súčasťou spomienkových aktov a ceremónií. Tradíciu Dňa vojnových veteránov udržiava Banská Bystrica od roku 2013 a padlých vojakov vo vojnových konfliktoch si vždy uctí spomienkovým aktom pri vojnových hroboch v rámci mesta.

Tradičná pietna spomienka na vojnovom cintoríne I. svetovej vojny v Majeri

Na vojnovom cintoríne I. svetovej vojny v Majeri organizujeme v sobotu, 11. novembra tradičnú pietnu spomienku za účasti pozvaných hostí a Vojenskej posádkovej hudby Banská Bystrica. O symbolický kultúrny program sa postarajú žiaci zo Základnej umeleckej školy J. Cikkera. Aj tento rok spolupracujeme so Spoločným veliteľstvom Ozbrojených síl SR v Banskej Bystrici, vďaka ktorému nám vojaci pomôžu rozniesť vence na hrobové miesta na Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Š. Moysesa, Evanjelickom cintoríne v Lazovnej ulici, na Židovskom cintoríne na Rudlovskej ceste a pod.,“ hovorí Jana Pelikánová z Oddelenia kultúry MsÚ.

Potulky mestom zamerané na tragické udalosti II. svetovej vojny v Kremničke

Samospráva sa snaží upriamiť pozornosť na všetky pietne miesta, preto pri príležitosti Dňa vojnových veteránov pripravila na nedeľu, 12. novembra 2023 tematické Potulky mestom zamerané na tragické udalosti II. svetovej vojny, ktoré sa odohrali v Kremničke. Pri Pamätníku obetiam fašizmu v tejto mestskej časti porozpráva návštevníkom o odkaze minulosti sprievodkyňa Daniela Baranová. „Pre tých, ktorí sa nemajú ako k pamätníku dopraviť, bude k dispozícii turistický vláčik Neusohl Express, ktorý vyštartuje z banskobystrického námestia o 14:00 hod. Z dôvodu obmedzenej kapacity vláčika sa dajú od 6. novembra zakúpiť lístky v predpredaji v Turistickom informačnom centre na Námestí SNP 1,“ dopĺňa Barbora Osvaldová, vedúca TIC.

Aj Pamätník obetiam fašizmu je dôkazom, že pre samosprávu je starostlivosť o vojnové hroby a pietne miesta na území Banskej Bystrice dôležitá. V roku 2019 zo získaných dotačných prostriedkov bola táto národná kultúrna pamiatka spolu s ohradou očistená. O rok neskôr sa podarilo z mimorozpočtových zdrojov obnoviť prístupovú komunikáciu. V ďalšom období sa mesto postaralo o inštaláciu nového informačného systému, ktorý návštevníkom ozrejmuje historické udalosti. Minulý rok bol docentom Pavlom Šteinerom vypracovaný historický a dokumentačný výskum lokalít pri pamätníku. V tomto roku bola zrevitalizovaná protitanková priekopa a v súčasnosti sa realizuje archeologický výskum miest popráv v lokalitách Vyšný potok, Pod cintorínom a Pod stráňami.

Odkaz tých, ktorí položili svoj život a stali sa obeťou vojnového besnenia nesmie nikdy vyblednúť. Mená ľudí a ich životné príbehy predčasne ukončené vojenským konfliktom musia byť pre nás navždy mementom. Povedali by sme si, že tieto zverstvá nikdy nesmú mať pokračovanie… a predsa. Aj dnes sme svedkami vojnových hrôz a zdá sa, že ľudstvo je nepoučiteľné. A práve preto si viac ako inokedy musíme pripomínať odkaz minulosti. Vzdajme spolu úctu tým, ktorí za slobodu a mier obetovali to najcennejšie, čo mali,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

 

 

Galéria