Aktuality

Zistite, čo sa v našom meste deje, a na čom sa pracuje

Radnica na Námestí SNP v Banskej Bystrici

V rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie vytvára samospráva nový nástroj pre komunikáciu s Banskobystričankami a Banskobystričanmi – Mestskú platformu otvoreného vládnutia.  Jej cieľom je prepojiť obyvateľov s mestom, ponúknuť im možnosť dialógu, aktívnej spolupráce a priestor dozvedieť sa informácie o aktuálnych projektoch. Po mnohých online stretnutiach pozývame už tento štvrtok, 12. mája od 16:30 hod. všetkých záujemcov do Cikkerovej siene Radnice na Námestí SNP 1. Príďte sa  zoznámiť s platformou „naživo“ a zistite, v akej fáze sa nachádza participatívny rozpočet, projekt Zelené sídliská a zámer revitalizácie mestského parku, tvorba Integrovanej územnej stratégie, Stratégie pre otvorené vládnutie či Koncepcie rozvoja kultúry.

Pre mesto sú kľúčové tri piliere – transparentnosť, spolupráca a participácia. Práve tie aplikuje čoraz viac do svojich projektov a vytvára priestor pre obyvateľov, aby sa zapojili a rozhodovali o veciach verejných. Stretnutia Mestskej platformy otvoreného vládnutia plánuje samospráva organizovať v pravidelných intervaloch.

Veľmi ma teší, že po dvoch rokoch obmedzení, keď sme sa museli presunúť do online priestoru, vytvárame možnosti na osobnú diskusiu. Našou ambíciou je, aby bola Mestská platforma miestom na rozhovor o dôležitých témach, projektových zámeroch, o rozvoji nášho mesta a o všetkom, čo trápi i teší Banskobystričanky a Banskobystričanov. Prostredníctvom tohto informačného stretnutia si chceme vypočuť názory a nápady obyvateľov, ako by sme s nimi mohli lepšie spolupracovať. Príďte sa informovať o projektoch, pri ktorých tvorbe a realizácii stojíte od začiatku aj vy. Srdečne vás pozývame,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Banská Bystrica je jednou z 56 samospráv sveta, ktoré sa prihlásili k Iniciatíve pre otvorené vládnutie (OGP) na lokálnej úrovni v roku 2020. Odvtedy sa snaží plniť aktivity Akčného plánu, vďaka ktorým môže zlepšovať komunikáciu či skvalitňovať procesy vo vnútri mestského úradu i navonok. Mestskú platformu otvoreného vládnutia predstaví na prvom štvrtkovom stretnutí koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie Soňa Kariková spolu s tímom OGP.

Stretnutie je určené pre všetkých – pre zástupcov neziskových organizácií, akademického i  podnikateľského sektora, ale predovšetkým pre obyvateľov mesta a širokú verejnosť. Tešíme sa z toho, že sa môžeme s obyvateľmi stretnúť naživo a priblížiť im živé dôležité mestské témy, na ktorých môžu participovať aj oni. Zároveň nás bude zaujímať, ako si predstavujú ďalšie fungovanie tejto platformy,“ dopĺňa Kariková.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria