Aktuality

Začala sa obnova Materskej školy Šalgotarjánska na Fončorde

MŠ Šalgotarjánska

Začiatkom apríla sme spustili stavebné práce, ktoré sú zamerané na zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy. Ide o súčasť opatrení v rámci projektu „Reakcia na zmenu klímy mesta Banská Bystrica“. Cieľom je prispieť k zvýšeniu odolnosti voči klimatickým zmenám a zlepšiť schopnosť reakcie. Prvá etapa prác predstavuje sumu vo výške zhruba 500 tisíc eur. Mesto zároveň čaká na schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na realizáciu druhej etapy rekonštrukcie, ktorej zámerom je rozšíriť kapacity a zlepšiť už existujúce priestory objektu.

Doposiaľ obnovené škôlky dosahujú významné úspory na energiách i prevádzkových nákladoch, a preto mesto v tomto smere pokračuje. Aktuálne je viditeľný stavebný ruch v areáli MŠ na Šalgotarjánskej ulici. Práce v projekte znižovania energetickej náročnosti sú zamerané na zateplenie obvodových stien budovy, strechy, ako aj novej strešnej krytiny, ďalej výmenu svietidiel, osadenie nového bleskozvodu či meranie a reguláciu pre vykurovanie, vetranie a zber prevádzkových dát.

„Som rád, že sa nám podarilo získať 1,4 mil. eur z grantov Európskeho hospodárskeho priestoru v programe SK Klíma. Vďaka tomu sme mohli realizovať viacero opatrení, medzi ktoré patrí aj rekonštrukcia škôlky Šalgotarjánska na Fončorde. Zároveň sme sa zapojili do výzvy Integrovaného regionálneho operačného programu. Verím, že budeme úspešní a pristúpime aj ku celkovej rekonštrukcii budovy,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Druhá etapa stavebných prác predstavuje zväčšenie tried a rozšírenie kapacít uzatvorením terasy na poschodí malého pavilónu, jej prepojením s existujúcou triedou a vybúraním príručných skladov i prechodovej chodby na poschodí. Vytvorené budú aj nové šatne a sprchy pre zamestnancov školskej jedálne a sprchy budú zriadené aj pre deti v miestnostiach hygieny.  Súčasťou opráv bude aj výmena obkladov, stierok, vnútorných dverí, zdravotechnického zariadenia a škôlka sa dočká aj novej kanalizácie či elektroinštalácie v celom rozsahu.

„Veľmi ma teší, že naša materská škola sa dočkala po 45 rokoch očakávanej rekonštrukcie.  Po jej skončení deti dostanú možnosť hrať sa a vzdelávať vo vynovených moderných priestoroch. Verím, že vynaložené úsilie a finančné prostriedky zaručia v rámci rekonštrukcie a modernizácie budovy zníženie energetickej náročnosti našej materskej školy. Vynovené priestory by potešili nielen deti, ale aj rodičov i zamestnancov našej materskej školy. Viem, že to bude pre všetkých náročné, ale spoločnými silami to zvládneme,“ hovorí Ľubica Dobrotová, riaditeľka Materskej školy Šalgotarjánska.

Cena komplexnej obnovy oboch etáp po verejnom obstarávaní je 1 058 221, 62 eur s DPH a výrazná časť rekonštrukcie by mala byť ukončená do konca tohto roka.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria