Aktuality

V Rakytovskom žľabe bude ukážka plavenia dreva

Vodný žľab Rakytovo

Na území, ktoré obhospodarujú Mestské lesy Banská Bystrica, s.r.o. sa nachádza vodný žľab Rakytovo. Pred 22 rokmi bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. Od roku 2007 sa v ňom raz ročne prezentuje najstarší spôsob prepravy dreva.  

Vo vodnom žľabe sa v sobotu 30. apríla 2022 uskutoční plavenie dreva. Mestské lesy otvoria podujatie o 9:30 hod., návštevníci si budú môcť vychutnať aj drevorubačské raňajky. Ukážku samotného plavenia naplánovali lesníci od 10:45 do 12:30 hod.

V minulosti sa využívalo drevo z lesov v okolí mesta pod Urpínom buď ako palivo alebo na výrobu úžitkových predmetov a sortimentu. Na miesto spracovania bolo spúšťané suchými šmykmi (rizňami), potom vodnými žľabmi a následne splavované po vodných tokoch. Na území banskobystrických lesov existovali funkčné vodné žľaby v dolinách Cenovo, Prášnica a Rakytovo, ktorý meria 2 400 metrov.

Národná kultúrna pamiatka pri Dolnom Harmanci sa za dlhé roky značne poškodila a zostala čiastočne znefunkčnená. Mesto sa rozhodlo pre jej opravu už v roku 2006. Celkové náklady na rekonštrukciu dosiahli 1,5 milióna slovenských korún, necelých 50 tisíc eur. Aj napriek tomu, že žľab sa dnes využíva na samotné splavovanie len v minimálnej miere, je vystavený vonkajším prírodným vplyvom, čo spôsobuje jeho poškodzovanie. Prejavilo sa to aj počas extrémnych meteorologických udalostí v posledných dvoch rokoch, kedy bola časť žľabu zničená prívalovými dažďami. Na inú časť zasa po veternej kalamite padli stromy. Mestské lesy sa preto rozhodli uskutočniť ďalšiu rekonštrukciu. Vlani na obnovu žľabu preinvestovali takmer jedenásťtisíc eur. V oprave pokračujú aj v tomto roku, kedy sa počíta s investíciou vo výške približne sedemtisíc eur.

Rakytovský žľab počas roka navštívi množstvo turistov a exkurzií. Je miestom hlavných cvičení študentov Lesníckej fakulty TU vo Zvolene, ako aj výkonu lesnej pedagogiky. Patrí medzi jeden z hlavných symbolov banskobystrických lesov, preto mestskí horári považujú starostlivosť o túto kultúrnu pamiatku za vysoko prestížnu záležitosť. 

Mgr. Miroslav Strelec
Kancelária primátora