Aktuality

V meste pod Urpínom sa uskutoční dopravný prieskum

Plán udržateľnej mobility

Pre Banskú Bystricu a 16 okolitých obcí, ktoré sú súčasťou funkčného územia mesta, spracúva Žilinská univerzita v Žiline Plán udržateľnej mobility. V rámci plánovaných aktivít budú odborníci od pondelka, 25. apríla 2022 realizovať veľký dopravný prieskum vo vytypovaných lokalitách mesta, ako aj priľahlých dedinách. Cieľom bude zistiť súčasný stav dopravy prostredníctvom sčítania na cestných komunikáciách, vybraných zástavkách MHD, parkoviskách, ale aj priamo v domácnostiach.

„Dopravný prieskum bude pozostávať z dlhodobého monitorovania dopravy za pomoci automatických sčítačov, ale aj jednodňových zistení, ktoré sa uskutočnia v dňoch 27. a 28. apríla 2022. Všetkých obyvateľov prosíme o trpezlivosť i pomoc a vopred ďakujeme za spoluprácu,“ hovorí Marián Gogola z Katedry cestnej a mestskej dopravy Žilinskej univerzity v Žiline.

Anketárov a dopravných sčítačov budú môcť Banskobystričania stretnúť na vybraných cestách či križovatkách, kde budú zaznamenávať intenzitu dopravy. Navštívia aj náhodne vybrané domácnosti, v ktorých sa budú zaujímať o druh využívaného transportu na cestovanie. Anonymný prieskum potrvá do 23. mája 2022. Získané údaje pomôžu naplánovať efektívny i udržateľný dopravný systém v Banskej Bystrici a zároveň sa stanú podkladom návrhov pre skvalitnenie rôznych druhov dopravy.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora