Aktuality

Tohtoročný príležitostný trh k Pamiatke zosnulých bude ekologickejší

Príležitostný trh pri Barbakáne

Mesto Banská Bystrica citlivo vníma ekologické problémy súčasnej doby, medzi ktoré patrí znečisťovanie životného prostredia alebo hromadenie plastov. Samospráva sa preto rozhodla, že tento rok budú môcť predajcovia na príležitostnom trhu predávať len živé kvety, kytice, ikebany či slamienky. Predajné stánky budú k dispozícii od 25. októbra do 2. novembra 2022 v čase medzi 9:00 a 18:00 hod. Zároveň vyzývame obyvateľov, aby počas dušičiek zvážili kúpu alebo výrobu výzdoby hrobov svojich blízkych z prírodných, resp. ľahko rozložiteľných materiálov.

Tradičný trh pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pamiatke zosnulých sa uskutoční podobne, ako v minulých rokoch, pri Barbakáne na Námestí Š. Moysesa. V súvislosti s očakávaným náporom ľudí a zhustením premávky budú príslušníci mestskej polície vykonávať zvýšený dohľad nad dodržiavaním pravidiel cestnej premávky, ktorý sa bude týkať hlavne parkovania na určených a vyhradených parkovacích miestach. Zároveň budú dohliadať na pokojný priebeh a svoju činnosť zamerajú aj na zamedzenie drobných krádeží.

„Touto cestou apelujeme na všetkých obyvateľov, aby nenechávali svoje cennosti, tašky, kabelky či doklady vo vozidlách, alebo bez dozoru a na viditeľnom mieste. Súčasne ich vyzývame, aby rešpektovali pokyny príslušníkov mestskej polície a dopravné značenie,“ hovorí Viliam Pischko, náčelník MsP v Banskej Bystrici.

V dňoch od 21. októbra do 7. novembra 2022 bude platiť dočasná zmena organizácie dopravy na ulici A. Matušku, ktorá umožní výjazd motorových vozidiel k Rímskokatolíckemu cintorínu od vrchnej brány. Pre návštevníkov bude k dispozícii dočasné parkovisko s celkovou kapacitou 28 automobilov.

„Spomínajme na svojich blízkych, ale pamätajme aj na prírodu. Dušičky sú jedným z najväčších sviatkov, ktorý si spoločne pripomína veriaca i neveriaca spoločnosť. Väčšina z nás sa vyberie na hroby svojich blízkych položiť kvet zosnulým a uctiť si tak ich pamiatku. Pamiatku zosnulých si ale môžeme uctiť aj bez vytvárania odpadov. Skúsme to tento rok bez plastových kvetov, ktoré o pár dní skončia na skládke,“ uzatvára Jana Očenášová, vedúca Oddelenia kultúry MsÚ v Banskej Bystrici.

Všetky cintoríny budú počas sviatkov posilnené dodatočnými nádobami a veľkoobjemovými kontajnermi, ktoré budú priebežne vyprázdňované. Cintoríny sú otvorené nepretržite, a teda 24/7.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora