Aktuality

Študenti z banskobystrickej strednej školy budú variť zamestnancom mestského úradu i dôchodcom

SOŠ hotelových služieb a obchodu

Mesto Banská Bystrica začína spolupracovať s ďalšou strednou školou. Tentoraz využije šikovnosť a kuchárske nadanie banskobystrických študentov z SOŠ hotelových služieb a obchodu. Práve tí budú od 1. marca 2022 pripravovať, variť a vydávať obedy zamestnancom mestského úradu a dôchodcom stravujúcim sa v závodnej jedálni MsÚ. Na varenie využijú kuchyňu a zariadenie, ktoré je súčasťou úradu.

So súčasným poskytovateľom stravovacích služieb na mestskom úrade sa samospráva rozhodla ukončiť spoluprácu dohodou ku koncu februára. Zároveň oslovila nového partnera, Strednú odbornú školu hotelových služieb a obchodu, Školská 5, Banská Bystrica, ktorá vychováva, okrem iného, mladých kuchárov, čašníkov i servírky. Študenti sa pod dohľadom svojich majsteriek postarajú o prípravu a výdaj obedov v pracovných dňoch nielen pre zamestnancov, ale aj dôchodcov, ktorí sa stravujú v jedálni MsÚ v rámci sociálnych služieb.

Som rád, že sa nám podarilo dohodnúť na spolupráci práve so školou z nášho mesta, ktorú všetci poznáme pod názvom banskobystrická hotelka.  Viaceré skúsenosti nám potvrdzujú, že v Banskej Bystrici máme kvalitné stredné školy, šikovných študentov i pedagógov. Napríklad, dodnes máme uzatvorenú zmluvu so SOŠ pod Bánošom, ktorá dodáva  čerstvý chlieb, pekárenské výrobky a med do všetkých školských jedální pri materských školách a do detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Najmenší si tak môžu pochutnávať na tradičných zdravých miestnych surovinách. Teší ma, že tentoraz zúročia svoje teoretické vedomosti v praxi u nás na mestskom úrade mnohí mladí kuchári a kuchárky, a budú nám pripravovať chutné a zdravé jedlá,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Do konca augusta 2022 budú mať stravníci k dispozícii menu zostavené z dvoch tradičných slovenských jedál, od septembra pribudne aj tretie. Všetky obedy by mali byť čerstvé, pripravované bez pridávania instantných a práškových polotovarov, zahusťovadiel, ako aj bez použitia dovážaných hotových mrazených polotovarov. V prípade potreby zabezpečia študenti „hotelky“ občerstvenie aj počas školení, odborných seminárov, konferencií, pracovných stretnutí i návštev organizovaných mestom.

Pandemická situácia skomplikovala fungovanie mnohých gastro prevádzok, aj tých, v ktorých naša škola zabezpečuje žiakom praktické vyučovanie. Keďže jednou z hlavných úloh odbornej školy je zaistiť pre žiakov dostatok cvičnej a produktívnej práce, aby boli čo najlepšie pripravení pre pracovný trh, možnosť spolupráce s Mestom Banská Bystrica nás potešila. Koniec-koncov naša škola má v meste pod Urpínom viac ako päťdesiatročnú tradíciu a mnohí naši absolventi naďalej profesionálne pôsobia v tomto meste. V kuchyni, pri obsluhe a výdaji jedál budú naši žiaci pracovať pod dohľadom majsteriek odbornej výchovy a nepedagogických zamestnancov. Aktuálne zabezpečujú obedy na okresnom úrade, a sme veľmi radi, že spoluprácu môžeme rozšíriť aj o mestský úrad. Verím, že obe strany budú spokojné,“ dopĺňa riaditeľka SOŠ hotelových služieb a obchodu, Ľuba Englerová.

Ak sa spolupráca mesta so SOŠ hotelových služieb a obchodu osvedčí, po 16 mesiacoch samospráva uzatvorí zmluvu so študentmi na ďalšie dva roky.

Sme radi, že sa mesto rozhodlo pre takýto model spolupráce a po rokoch nastane v našej jedálni zmena. Veríme, že nám budú jedlá pripravované šikovnými študentmi chutiť,“  zhodujú sa svorne zamestnanci banskobystrického mestského úradu.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora