Aktuality

Škôlkarmi sa stane takmer 700 malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov

Deti v materskej škole

Do materských škôl v Banskej Bystrici nastúpi od septembra tohto roka 658 detí. Budú to škôlkari, ktorí si budú plniť predprimárne vzdelávanie a tí, ktorí dosiahli vek štyroch, troch a výnimočne aj dvoch rokov. Podarilo sa ich umiestniť vďaka voľným kapacitám, ktoré sa mesto snaží rozširovať dlhodobo. Už tretí rok po sebe prijala samospráva do svojich škôlok všetky deti, ktoré splnili podmienku predškolského veku, mladšie ročníky, ale aj deti z okolitých obcí, kde škôlka nie je vybudovaná.

Do zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica patrí 29 škôlok, pričom dve z nich sú súčasťou základných škôl. Za posledné roky sa podarilo stavebnými úpravami financovanými z mestského rozpočtu, ako aj získanými eurofondmi vytvoriť 286 nových kapacít. V rámci aktuálne prebiehajúcej rekonštrukcie Materskej školy Šalgotarjánska ich pribudne ďalších 12. Súčasná celková kapacita predstavuje 2442 miest.

„Od začiatku bolo jednou z mojich hlavných priorít zabezpečiť dostatočný počet miest v našich banskobystrických škôlkach. Som veľmi rád, že vďaka dlhodobým cieľom, postupnými rekonštrukciami škôlok a rozširovaniu kapacít sa stalo pravidlom, že môžeme prijať všetky deti. Sme jedna z mála samospráv, ktorá sa môže pochváliť takouto dobrou správou. Teší ma, že sa nám to darí, a že nás nezaskočila ani mimoriadna situácia v uplynulých mesiacoch,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Aj tento rok sa snažil Školský úrad vyhovieť každej požiadavke zákonných zástupcov. Situáciu skomplikovali nepredvídateľné udalosti v súvislosti s vojnou na Ukrajine. Denne prichádzali do nášho mesta predovšetkým matky so svojimi deťmi, ktoré bolo potrebné do škôlok umiestniť, čo sa samospráve podarilo v plnom rozsahu. K dnešnému dňu navštevuje školské zariadenia 38 ukrajinských detí. Od septembra by ich malo nastúpiť 26. V prípade, že bola požadovaná škôlka, do ktorej hlásili svoje dieťa obsadená, zamestnanci Školského úradu im ponúkli inú vhodnú alternatívu.

„Vzhľadom na zmenu legislatívy, platnej od 1. septembra minulého roka, sme museli dohľadávať  139 detí, ktoré v auguste dosiahnu päť rokov a platí pre nich povinnosť nastúpiť do škôlky. Zároveň musíme dohľadať ďalších 27, pre ktoré je súčasne potrebné držať voľné miesta,“ hovorí Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže.

Tento rok sa zápis do materských škôl uskutočnil v termíne od 1. do 31. mája 2022. Celkovo bolo prijatých 1186 žiadostí, pričom mnohé z nich boli podané duplicitne. Pokiaľ ide o základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, zapísaných je spolu 985 žiakov a do súkromných škôl nastúpi od setpembra tohto roka 205 detí.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora