Aktuality

Samospráva prichádza s pomocou pre zranené a túlavé zvieratá

Túlavé zvieratá

Od 1. novembra 2019 platí na Slovensku zákonná povinnosť, ktorá určuje majiteľom psov začipovať ich a zároveň prihlásiť do Centrálneho registra spoločenských zvierat. Napriek tomu sa aj dnes voľne pohybuje po meste mnoho takých, ktoré čip nemajú, a tak nie je možné určiť vlastníka. Samospráva preto v prípade zranených jedincov zabezpečí ich veterinárne ošetrenie a následnú starostlivosť. 

Mesto pod Urpínom uzavrelo so súkromným banskobystrickým veterinárom zmluvu o poskytovaní služieb pre túlavé spoločenské zvieratá. Ide o psy alebo mačky, ktoré nie sú označené čipom a ich stav si vyžaduje odborné ošetrenie. To bude vykonané buď priamo na mieste ich výskytu, alebo v ambulancii veterinára. V prípade nahlásenia zvierat s čipom bude kontaktovaný majiteľ, ktorý sa o ich ošetrenie postará vo svojej réžii.

„Ak si to bude stav zvieraťa vyžadovať,  bude hospitalizované priamo na veterinárnej klinike na nevyhnutný čas. Následne mu bude poskytnutá starostlivosť v karanténnej stanici, kde bude neskôr umiestnené. Keďže nepoznáme majiteľa, a nik by sa k jeho strate nehlásil, po uzdravení bude zviera určené na adopciu,“ hovorí Andrej Huťka, referent Karanténnej stanice mesta Banská Bystrica so sídlom vo Zvolene.

V prípade, že obyvatelia zaregistrujú túlavé zviera, je potrebné kontaktovať Mestskú políciu v Banskej Bystrici na telefónnom čísle 159. Operačný dôstojník bude následne informovať priamo zodpovedného pracovníka príslušnej hliadky MsP v Banskej Bystrici.

Súčasťou zmluvy je aj odstraňovanie uhynutých túlavých psov a mačiek. V prípade, že pôjde o také, ktoré nebudú označené čipom, veterinár sa postará o ich likvidáciu v kafilérii na náklady samosprávy. Aj takéto prípady môžu obyvatelia hlásiť na telefónnom čísle 159.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora