Aktuality

Rozprávkové jasličky oslavujú 60. výročie od svojho vzniku

Rozprávkové jasličky oslavujú 60 rokov

Detské jasle na ulici Trieda SNP 15, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, poskytujú starostlivosť pre jeden až trojročné deti už šesť desaťročí. Za 60 rokov existencie zariadenia prešli rukami opatrovateliek stovky až tisícky malých Banskobystričaniek a Banskobystričanov. Pri tejto príležitosti sa symbolicky, počas Medzinárodného dňa detí, uskutočnil slávnostný program pre dospelých, ale na svoje si prišli predovšetkým najmenší jasličkári. Súčasťou osláv bolo vystúpenie Divadla TUŠ, pesničky pre deti zaspievala skupina NOBBO a k dispozícii boli atrakcie ako skákací hrad či bublinková show. Zatancovať si mohli na mini diskotéke a spoločnosť im robili aj známe rozprávkové bytosti.

Projekt na výstavbu mestských jaslí bol vypracovaný v máji 1959. S výstavbou sa začalo o rok neskôr a do prevádzky boli uvedené 1. júna 1962 s kapacitou 75 detí do piatich rokov veku. Jasle spočiatku tvorila len dvojpodlažná budova so suterénom. Až v roku 1993 sa zrealizovala prístavba prednej časti, v ktorej vznikla kuchyňa, miesto pre stravovanie zamestnancov a kancelária. Výrazná zmena nastala v 90-tych rokoch, keď jasle prešli z Okresného ústavu národného zdravia do správy Odboru sociálnych vecí mesta Banská Bystrica. Zásadnejšia rekonštrukcia bola zrealizovaná v roku 2018, keď došlo ku kompletnej výmene okien, zatepleniu budovy a novej fasády. V tom istom roku sa zariadenie premenovalo na Rozprávkové jasličky.

„Poďakovanie a úcta patrí všetkým zamestnancom, ktorí tu zanechali a nechávajú kus dobre vykonanej práce. Ďakujem mojim kolegyniam, ktoré sa každý deň s láskou starajú o tie najzraniteľnejšie stvorenia a všetkým deťom plnohodnotne vypĺňajú chvíle bez rodičov. Zároveň mi dovoľte s úctou a uznaním venovať spomienku aj všetkým zamestnancom, ktorí už nie sú medzi nami a veľmi nám chýbajú. Ďakujem všetkým, ktorí nás podporujú a spolupracujú s nami, hlavne mestu Banská Bystrica, rodičom či starým rodičom,“ hovorí riaditeľka mestských jaslí, Michaela Halabuková.

Ochotný personál sa snaží u detí denne cibriť schopnosti, pri ktorých si rozvíjajú  myslenie, pamäť a pozornosť, rozširujú si slovnú zásobu, zdokonaľujú reč, tvorivosť či predstavivosť. Zároveň dbá na efektívnu komunikáciu s rodičmi, motivuje deti k rozvíjaniu svojej fantázie i zmyslového vnímania prostredníctvom rozprávkového prostredia, ktoré sú pre jasličky charakteristické. Dôležitou súčasťou zariadenia, ktoré slúži na rozvoj pohybových zručností detí a motoriky, je záhrada s mnohými hernými prvkami. V uplynulom období sa ju podarilo doplniť o nové certifikované prvky, vďaka čomu sa môžu deti rozvíjať v ešte modernejšom a hlavne bezpečnejšom prostredí.

„Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí sa v uplynulých rokoch podieľali na vzniku, príkladnom fungovaní Rozprávkových jasličiek a pre naše ratolesti vytvorili bezpečné a láskavé miesto. Vážim si, že vedenie, ale aj zamestnanci stále neúnavne pracujú na jeho zveľaďovaní. Oddanému tímu jasličiek, ale aj deťom, ktoré dnes oslavujú svoj sviatok MDD, prajem všetko najlepšie,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Momentálne je starostlivosť v detských jasliach poskytovaná pre 73 jasličkárov od jedného do troch rokov. Detičky sú rozdelené podľa veku do štyroch tried – Lienka, Kuriatko, Žabka a Zajačik.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria