Aktuality

Rekonštrukcia cesty I/66 popri Hrone postupuje do ďalšej fázy

Rekonštrukcia cesty I66

S veľkoplošnou obnovou štvorkilometrového úseku, ktorý je súčasťou najvyťaženejšej dopravnej tepny v Banskej Bystrici, začala Slovenská správa ciest začiatkom mája. Zhotoviteľ EUROVIA SK doposiaľ vykonal stavebné práce v časti od Cementárskej cesty po OC Terminal. V nedeľu, 5. júna 2022 začína s frézovaním od Huštáku po križovatku s Kapitulskou ulicou. Počítať treba s dopravnými obmedzeniami a dočasným presunutím zastávok MHD na Štadlerovom nábreží a pod Národnou ulicou v oboch smeroch. Vodičov i cestujúcu verejnosť žiadame o trpezlivosť, zvýšenú pozornosť, ohľaduplnosť a sledovanie dopravného značenia, ktoré bude upozorňovať na dočasné obmedzenia.

Už takmer mesiac je viditeľný stavebný ruch na ceste I/66 popri Hrone, ktorá je v správe Slovenskej správy ciest. Obnova postúpila do ďalšej fázy a už najbližšiu nedeľu začne vysúťažený zhotoviteľ s prácami na úseku od Huštáku smerom na Brezno. Frézovanie asfaltových vrstiev, výšková úprava dažďových vpustí i poklopov kanalizácie sa bude realizovať v čase od 8:30 do 17:30 hod. Práce budú prebiehať za stálej dopravy zabratím jedného jazdného pruhu tak, aby bol možný aj prejazd trolejbusov, ktoré sú napojené na trakčné vedenie. Zastávky MHD Štadlerovo nábrežie, ako aj Národná v smere do centra mesta i na Fončordu budú dočasne presunuté o niekoľko metrov ďalej, pred priechody pre chodcov, resp. pred existujúci zastávkový záliv.

V čase od 18:00 do 19:00 hod. sa budú realizovať prípravné práce pred asfaltovaním a v časovom rozpätí medzi 19:00 a 04:30 hod. dôjde k pokládke asfaltov. Potrebné bude zabratie celého jazdného pásu za asistencie Dopraného podniku mesta Banská Bystrica z dôvodu krátkodobého vypínania trakčného vedenia v prípade potreby. V tomto čase bude trolejová doprava nahradená autobusmi alebo vozidlami s batériovým pohonom.

O ďalších dopravných obmedzeniach budeme obyvateľov informovať v závislosti od postupu stavebných prác a pravidelne aktualizovaného harmonogramu. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora