Aktuality

Prerušenie dodávky pitnej vody v mestskej časti Radvaň

Prerušenie dodávky pitnej vody v mestskej časti Radvaň

Počas dnešného dňa, 14. júla 2022 došlo v ranných hodinách k poruche verejného vodovodu  na Radvanskej ulici č. 14.  Z tohto dôvodu bude dnes v čase od 16:00 hod. do 21:00 hod. prerušená dodávka pitnej vody na uliciach Cintorínska, Radvanská, Bernolákova a na úseku Sládkovičovej ulice. Pre odstránenie poruchy je nutné odstaviť aj časť, ktorá by zasiahla aj zdravotnícke zariadenie Novamed. Náhradné zásobovanie pitnou vodou bude zabezpečené pristavenými cisternami.

Všetkých obyvateľov dotknutých ulíc prosíme o trpezlivosť a ďakujeme za pochopenie.

Slavomíra Vogelová
riaditeľka marketingu a komunikácie Veolia SK
Partizánska cesta č. 5
974 01 Banská Bystrica
tel.: +421 48 43 27 752
mobil: +421 905 548 785