Aktuality

Práce na najdlhšom úseku, ktorý sa kedy v Banskej Bystrici rekonštruoval pokračujú, pripraviť sa treba na čiastočné dopravné obmedzenia

Rekonštrukcia ciest

Najdlhší úsek, aký sa doposiaľ v našom meste obnovoval, patrí k najvýznamnejším dopravným tepnám Banskej Bystrice. Okrem toho, že prechádza celou Fončordou a tvorí spojnicu medzi mestskou časťou Radvaň-Kráľová, Podlavicami a Rooseveltovou nemocnicou, je aj hlavným ťahom pre trolejbusovú dopravu.

So stavebnými prácami sa začalo ešte v novembri minulého roka. Následne sa po Veľkej noci pristúpilo k asfaltovaniu prvého úseku od kruhového objazdu pri Lidli až po križovatku s THK. Práce sa zamerali na frézovanie starých asfaltov, výškovú úpravu poklopov i uličných vpustí a finálnu úpravu cesty. Rekonštrukcia povrchu a odvodnenia miestnej cesty v smere z Poľnej cez Moskovskú ulicu, Kyjevské námestie, Nové Kalište, THK a Švermovu, postúpila do ďalšej fázy. V týchto dňoch pokračujú práce v lokalite od križovatky THK (Hotel Dixon) až po križovatku na Wolkerovej ulici pri Daňovom úrade. Počas blížiaceho sa víkendu, 7. a 8. mája 2022 sa pristúpi k pokládke vrchnej obrusnej vrstvy asfaltu. Z tohto dôvodu dôjde k čiastočným dopravným obmedzeniam. Trolejbusová doprava bude na dotknutých linkách nahradená autobusovou dopravou, prípadne trolejbusmi na batériový pohon.

Všetkých obyvateľov žiadame o ohľaduplnosť, rešpektovanie dopravného značenia a osôb regulujúcich dopravu. Ďakujeme za trpezlivosť a pochopenie.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora