Aktuality

Počas víkendu sa vrátime späť v čase k udalostiam Baníckeho povstania

Hradný areál v Banskej Bystrici

Pri príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu, ktorý si každoročne pripomíname 27. septembra, pripravilo mesto Banská Bystrica spolu s ďalšími inštitúciami sériu podujatí. Návštevníci budú mať v tento deň 50 percentnú zľavu na vstup do Stredoslovenskej galérie, Stredoslovenského múzea, THURZO-FUGGER zážitkovej expozície či na Hodinovú vežu. Zároveň sa záujemcovia môžu  tešiť na najbližšiu sobotu, 1. októbra 2022,  pretože od 13:00 hod. bude pripravené Banícke povstanie, spomienka na významnú udalosť z histórie Banskej Bystrice. Vstup je pre všetkých bezplatný. 

Svetový deň cestovného ruchu, ktorý si pripomíname od roku 2006, má ambíciu poukazovať na význam cestovného ruchu pre medzinárodnú spoluprácu, ochranu prírody a kultúrneho dedičstva, znižovať chudobu i nezamestnanosť vo svete, ako aj celkovo zlepšiť kvalitu života. Banskobystrická samospráva spolu s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko, Stredoslovenským múzeom a Stredoslovenskou galériou spojili sily, aby pre obyvateľov vytvorili atraktívne zážitkové podujatie.

„S mestom pod Urpínom sa neodmysliteľne spája banícka história, predovšetkým z čias slávnej Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti a Medeného hámra. Práve povstanie baníkov v roku 1526 sa stalo najväčším sociálnym hnutím a ozbrojenou vzburou pracujúcich ľudí na Slovensku v období feudalizmu. Preto sme sa rozhodli Banskobystričanom i návštevníkom poskytnúť rekonštrukciu tejto udalosti prostredníctvom predstavenia v podaní Spoločnosti veselých šermiarov Cassanova,“ hovorí Tomáš Pastorok, vedúci Oddelenia cestovného ruchu MsÚ v Banskej Bystrici.

Banícke povstanie
Banícke povstanie

Hlavný program sa uskutoční v sobotu, 1. októbra od 13:00 do 18:00 hod. v priestore pred Barbakánom. Súčasťou budú aj sprievodné aktivity v podobe potuliek so sprievodcom po hradnom areáli, slávnostného odhalenia uvítacieho informačného prvku na Barborskej ceste, chýbať nebude súťaž o múzejno-galerijný pas, vystúpenie starohorského baníckeho spevokolu Haliar, tvorivé dielne či prezentácia kultúrnych inštitúcií.

Jakob Fugger a Ján Thurzo sú mená, ktoré dominujú baníckej minulosti v Banskej Bystrici, ale aj blízkom okolí. Ich Thurzovsko-Fuggerovská spoločnosť sa stala celosvetovo úspešným podnikom a zároveň bola zdrojom  rozkvetu samotného mesta. Verím, že príbehy urodzených pánov a pracovitých baníkov budú pre všetkých zaujímavým a nezabudnuteľným návratom do našej histórie,“ uzatvára Jiří Pěč, výkonný riaditeľ Oblastnej organizácie cestovného ruchu Stredné Slovensko.

Podujatie je realizované s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky. V prípade nepriaznivého počasia je zmena programu vyhradená. O prípadných zmenách či náhradnom termíne budeme verejnosť včas informovať.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora