Aktuality

Platobné terminály sú novou alternatívou platieb na mestskej polícii

platobný terminál

Platobné karty sa stali prirodzenou súčasťou všetkých druhov platieb. Pomaly, ale isto nahradia hotovosť vo všetkých oblastiach platobného styku. Terminály budú alternatívou aj pre obyvateľov a návštevníkov Banskej Bystrice pri platbe za priestupky proti plynulosti a bezpečnosti cestnej premávky uložené v blokovom konaní, ktoré bolo možné na mieste uhradiť v hotovosti.

Doteraz priestupca pokutu nezaplatenú na mieste uhradil bankovým prevodom, poštovým poukazom alebo priamo na mestskej polícii. Pri všetkých spôsoboch úhrady musí byť na prvom mieste obozretnosť pri zadávaní identifikačných údajov, inak hrozí, že platba sa nespáruje. Rovnako je nevyhnutné osobne navštíviť pobočku pošty alebo Mestskú políciu Banská Bystrica, čo z hľadiska času nie je úsporné. Toto sú len niektoré obmedzenia platby v hotovosti. Na druhej strane, v prípade neuhradenia je blok na pokutu nezaplatenú na mieste sám o sebe exekučným titulom a postačuje na jej úspešné vymoženie. V praxi veľakrát dochádza za uložené pokuty k exekučným konaniam, ktoré sú len pozabudnutými platbami.

„Pilotnú prevádzku spúšťame v Banskej Bystrici 1. januára 2023. Do tohto termínu prebieha školenie príslušníkov mestskej polície na používanie platobných terminálov v praxi. K dispozícii budú mať dve takéto zariadenia. Poskytla ich banka, v ktorej má mesto hlavný účet, a teda realizácia platieb nie je ekonomickou záťažou. Platobné terminály sú aj v mestskej polícii väčších miest bežnou praxou. V plnej prevádzke ich majú napríklad kolegovia z Bratislavy, Žiliny či Martina,“ povedal Viliam Pischko, náčelník Mestskej polície Banská Bystrica.

V budúcnosti sa očakáva adekvátne zníženie počtu správnych konaní a zároveň pokles počtu pohľadávok. Iniciatívou je odbúrať administratívnu náročnosť, časové bremeno a finančnú záťaž mestskej polície, ako aj obyvateľov.

Ing. Diana Lunterová
Mestská polícia Banská Bystrica