Aktuality

Od 10. januára sa otvárajú všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Školy v Banskej Bystrici

V pondelok, 10. januára 2022 sa po predĺžených zimných prázdninách vrátia deti a žiaci do škôl. Výchovno-vzdelávací proces v materských a základných školách bude v Banskej Bystrici prebiehať prezenčnou formou.  V školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška. Prekrytie horných dýchacích ciest nie je povinné pre deti v materskej škole, osoby so závažnými poruchami autistického spektra, ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Školy sa budú opätovne riadiť takzvaným Školským semaforom. „Príslušnú triedu s výskytom pozitivity na COVID-19 môže uzatvoriť riaditeľ školy. V prípade nepriaznivej situácie pre vysoký počet nakazených osôb alebo tried v karanténe môže školu uzatvoriť len regionálny hygienik,“ hovorí Anna Martišovičová, vedúca Školského úradu a Oddelenia školstva a mládeže MsÚ v Banskej Bystrici.

Školský semafor je zostavený ako výstražný systém, ktorý zohľadňuje aktuálnu epidemickú situáciu v školách. Predstavuje tri úrovne – zelenú, oranžovú a červenú. Podrobnejšie informácie o konkrétnych postupoch a krokoch v jednotlivých farbách sa dočítate v priloženom Školskom semafore.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie