Aktuality

Obnovy sa dočkalo aj okolie Krytej plavárne na Štiavničkách

Revitalizácia vonkajšieho areálu Krytej plavárne na Štavničkách

Krytá plaváreň na Štiavničkách patrí k jedným z najstarších na Slovensku. 50-metrový bazén bol zrekonštruovaný v roku 2010. V minulom roku mohla samospráva pristúpiť aj vďaka dotácii predošlej vlády v súvislosti s organizáciou Európskeho olympijského festivalu mládeže k revitalizácii, rekonštrukcii a dovybaveniu existujúcej športovej infraštruktúry i príslušenstva plavárne. Dnes sú súčasťou vonkajšieho areálu nové parkovacie miesta, verejné osvetlenie, detské ihrisko s hojdačkami či športové prvky pre mládež a dospelých.

S komplexnou rekonštrukciou západnej a severnej časti areálu začalo mesto v júni 2021. Cieľom bolo vytvoriť zo zastaralej a nevyužívanej plochy, ktorá bola prehustená inžinierskymi sieťami pod povrchom, maximálne funkčné miesto pre šport a relax.

„Práve vonkajší areál Krytej plavárne na Štiavničkách bol počas Európskeho olympijského festivalu mládeže koncom júla Fan zónou, kde mohli Banskobystričania a návštevníci mesta na veľkoplošnej obrazovke sledovať výkony mladých chlapcov a dievčat. Bolo to miesto, kde vládla počas celého týždňa neopísateľná atmosféra. Som rád, že stavebnými prácami sa nám podarilo vytvoriť kvalitný a pekný priestor, za ktorý sme sa nemuseli hanbiť. Verím, že teraz bude slúžiť pre našich športovcov, športové kluby i pre všetkých návštevníkov,“ hovorí primátor Ján Nosko.

V rámci obnovy pribudli nové lavičky, smetné koše a prístrešok na ochranu prameňa. Súčasťou úprav bolo aj dovybavenie terasy plavárne prepojenej schodiskom na spevnené plochy parkoviska. V záverečnej fáze sa vymenilo pôvodné staré oplotenie za nové, ošetril sa oporný múr svahu za plavárňou, a taktiež pribudla doplnková krovinová zeleň.

„Okrem revitalizácie okolia plavárne, kde sme kládli dôraz na to, aby tu vznikol dostatočný priestor pre športovú prípravu, predovšetkým plavcov a ich kondičné tréningy, boli zmodernizované aj vnútorné priestory. Pribudlo v nich príslušenstvo potrebné pre organizáciu vrcholových plaveckých súťaží na medzinárodnej úrovni, vymenil sa elektronický systém vstupov návštevníkov, osvetlenie bazénovej haly a núdzové osvetlenie vrátane záložného zdroja. Rekonštrukciou prešla aj vyrovnávacia nádrž relaxačného bazéna a vymenené boli zastaralé parné generátory parnej sauny. V rámci ostatných drobných stavebných opráv išlo o výmenu poškodených obkladov, dlažby a opotrebovanej sanity,“ dopĺňa Dušan Argaláš, predseda predstavenstva MBB, a. s.

Zámerom samosprávy je aj naďalej budovať, rekonštruovať a zlepšovať športovú infraštruktúru v meste.

Mgr. Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Galéria