Aktuality

Do prípravy projektu revitalizácie mestského parku sa môžu zapojiť všetci Banskobystričania

Mestský park

Mestský park, obľúbené miesto oddychu a relaxu mnohých Banskobystričaniek a Banskobystričanov, opäť dostáva šancu na obnovu: transparentne, participatívne a edukatívne. V decembri minulého roka iniciovala samospráva stretnutia, na ktorých sa vedenie mesta stretlo s odborníkmi mestského úradu, mestskými poslancami, ale aj so zástupcami občianskeho sektora. Cieľom stretnutí je pripraviť kvalitný participatívny proces smerujúci k návrhu obnovy mestského parku, s ktorým bude stotožnená väčšina obyvateľov, ako aj odborná verejnosť. Nasledovať budú ďalšie stretnutia i diskusia s Krajským pamiatkovým úradom o možnostiach a limitoch obnovy, keďže sa jedná o národnú kultúrnu pamiatku.

Stretnutia sú realizované v rámci vzdelávacieho programu „Budovanie kapacít pre otvorené vládnutie“, ku ktorému sa mesto Banská Bystrica zaviazalo v akčnom pláne iniciatívy Partnerstva pre otvorené vládnutie na miestnej úrovni. Práve naše mesto je jednou z 56 samospráv na svete, ktoré sa v októbri roku 2020 k tejto iniciatíve prihlásilo.

Cieľom akčného plánu je zoznámiť sa s procesom otvoreného vládnutia a nastaviť systém využívania princípov otvoreného vládnutia, v rámci procesov (projektov) tvorby politík na Mestskom úrade v Banskej Bystrici.

Sme len na začiatku, ale verím, že spoločnými silami a hľadaním kompromisov sa nám podarí zladiť názory všetkých záujmových skupín. Chceme využiť vzniknutý časový priestor a pripraviť kvalitný návrh, ktorého výsledkom bude moderný verejný priestor plný zelene, určený na relax, oddych i zábavu. Verím, že sa nám to podarí,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Prostredníctvom pracovno-vzdelávacích stretnutí sa postupne začína kreovať pracovná skupina, ktorej úlohou bude podporovať nielen prípravu, ale aj realizáciu participatívneho procesu.

„Je dobré, že sa na príprave podieľajú okrem odborníkov z mestského úradu aj zástupcovia občanov a odborná verejnosť. Týmto prístupom skvalitňujeme dizajn participatívneho procesu, kultivujeme vzájomnú spoluprácu a dôveru, čo je pre úspešnú obnovu mestského parku kľúčové“, dopĺňa Soňa Kariková, koordinátorka pre participáciu a otvorené vládnutie MsÚ.

Plánovanie participácie a stretávanie sa vznikajúcej pracovnej skupiny bude pokračovať aj v najbližšom období. Pokiaľ viete o niekom, kto by sa rád zúčastnil tejto prípravnej fázy, dajte nám vedieť mailom na mestskypark@banskabystrica.sk.

Nasledovať budú aktivity a stretnutia s verejnosťou a kompetentnými odborníkmi. Výsledkom budú podklady, odrážajúce potreby a predstavy obyvateľov, ktoré sa stanú súčasťou medzinárodnej architektonickej súťaže na obnovu mestského parku.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora