Aktuality

Banskobystričania môžu po novom svoje podnety nahlasovať priamo na stránke mesta, novinkou je aj služba v mobilnej aplikácii

Odkaz pre starostu

Banskobystrická samospráva sa komunikáciu s obyvateľmi snaží systematicky skvalitňovať a zefektívňovať. Má jednu z najmodernejších webových stránok, mobilnú aplikáciu, je aktívna na sociálnych sieťach a využíva aj portál pre nahlasovanie podnetov – Odkazprestarostu.sk. Obľúbený nástroj mnohých Banskobystričanov a Banskobystričaniek, ktorí chcú upozorniť mesto na nejaký problém, chce radnica ešte viac spopularizovať. Cieľom je zároveň prácu s doručenými podnetmi zdynamizovať, aj vďaka jeho rozšírenej verzii. Už dnes nájdu obyvatelia Odkaz pre starostu priamo v mobilnej aplikácii Banská Bystrica i na webovej stránke www.banskabystrica.sk, v sekcii Život v meste. Upozorniť na nelegálnu skládku odpadu či nefungujúce verejné osvetlenie tak možno ešte jednoduchšie a rýchlejšie.

Doposiaľ mohli ľudia nahlasovať svoje podnety týkajúce sa napr. mestského mobiliáru, zelene a životného prostredia, vrakov, verejných služieb, ciest, chodníkov či dopravného značenia, prostredníctvom osobitého portálu Odkazprestarostu.sk. Dnes stačí kliknúť na web alebo mobilnú aplikáciu mesta a samosprávu informovať o nejakom probléme okamžite. Na základe stupňa priority, času a dostupných personálnych kapacít začne mestský úrad následne pracovať na jeho riešení.

„Denne sa stretávame s podnetmi od obyvateľov nášho mesta, ktoré nám prichádzajú prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov webu, emailov, telefonátov, listov či sociálnych sietí. S cieľom zefektívniť proces zbierania, vyhodnocovania a riešenia podnetov, sme sa rozhodli využiť rozšírenú PRO verziu Odkazu pre starostu, ktorá nám umožňuje lepší manažment podnetov, vrátane vyhodnocovania kvality a rýchlosti odpovedí zamestnancov úradu. Verím, že to dopomôže k jednoduchšej, rýchlejšej a kvalitnejšej komunikácii s Banskobystričanmi,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Odkaz pre starostu
Odkaz pre starostu

Svoj podnet môžu obyvatelia nahlásiť po kliknutí na web v sekcii Život v meste, alebo mobilnú aplikáciu mesta (prístupná v Google play a App Store), v ktorej si v menu zvolia Odkaz pre starostu. Následne nahrajú fotografiu konkrétneho problému, zadajú lokalitu, kde sa nachádzajú, vyberú kategóriu, typ a uvedú svoje kontaktné údaje.

Rozšírená verzia Odkazu pre starostu sa od tej základnej odlišuje tým, že odoslaný podnet bude pridelený priamo konkrétnym pracovníkom príslušného oddelenia, čím sa celý proces jeho riešenia zrýchli. Odpoveď bude spolu s podnetom verejná, čím sa predíde možnej duplicite a zároveň sa o probléme a jeho riešení dozvie aj široká verejnosť,“ dopĺňa Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a cestnej údržby MsÚ v Banskej Bystrici.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora