Aktuality

Banskobystričania, ktorí ubytovali Ukrajincov, môžu požiadať o príspevok

Mestský úrad

Všetci obyvatelia mesta, ktorí vo svojich bytoch, domoch, chatách a akýchkoľvek iných dostupných kapacitách ubytovali ľudí z Ukrajiny, môžu požiadať o príspevok na ich ubytovanie. Môžu tak urobiť do piatich pracovných dní po ukončení kalendárneho mesiaca, odovzdaním vyplnených dokumentov v Klientskom centre mestského úradu (Československej armády 26). V mesiaci apríl 2022 sa podáva jeden spoločný výkaz za mesiace február a marec, pričom najskorší dátum, od kedy je možné si uplatniť príspevok, je 26. február 2022.

Oprávnená osoba – ubytovateľ musí predložiť originál zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencovi podľa vzoru, ktorý je uverejnený na stránke www.minv.skwww.ua.gov.sk. Súčasťou musí byť aj čestné vyhlásenie osoby a kópia dokladu o tolerovanom pobyte na území Slovenskej republiky s označením „Odídenec“ alebo „Dočasné útočisko“. Zároveň je potrebné predložiť výkaz o počte nocí, počas ktorých bolo ubytovanie poskytnuté.

Príspevok vypláca samospráva z prostriedkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Jeho výška je 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca vo veku viac ako 15 rokov a 3,50  eura v prípade mladších osôb. Všetky dôležité informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca, vrátane potrebných dokumentov na stiahnutie nájdete na tomto odkaze stránky Ministerstva vnútra SR.

Úradné hodiny Klientskeho centra na MsÚ v Banskej Bystrici

Pondelok 7:30 – 15:30  hod.
Utorok 7:30 – 15:30  hod.
Streda 7:30 – 16:00  hod.
Štvrtok 7:30 – 15:30  hod.
Piatok 7:30 – 15:00  hod.

Dominika Adamovičová
hovorkyňa primátora

Prílohy na stiahnutie