Aktuality

Začalo sa s rekonštrukciou Hutnej ulice

Obnova Hutnej ulice

Rozsiahla obnova miestnych komunikácií v Banskej Bystrici pokračuje aj na Hutnej ulici na Fončorde, kde sa dnes začalo s frézovaním. Dôvodom je nevyhovujúci technický stav vozovky, chodníka a odvodnenia cesty, ktorá slúži ako príjazd pre obyvateľov a návštevníkov na najväčšie športoviská ꟷ Štadión SNP, Krytú plaváreň Štiavničky či plážové kúpalisko. Počas realizácie stavby je potrebné počítať s čiastočnými dopravnými obmedzeniami. Verejným obstarávaním sa podarilo samospráve ušetriť približne 170 000 eur.

Rekonštrukcia plánovaného úseku cesty sa začína od križovatky so Švermovou ulicou, pokračuje popri čerpacej stanici Slovnaft, parkovisku až po jednosmerku na ulici Cesta na štadión, ktorá vedie k nákupnému centru ESC.  Stavebné práce sa zamerajú na výmenu obrusnej a ložnej vrstvy asfaltobetónu, obrubníkov i zabezpečenie kvalitného odvodnenia komunikácie osadením nových kvalitnejších samonivelizačných uličných vpustí a poklopov.

Cestu, na ktorej dnes vysúťažený zhotoviteľ začína s frézovaním starého povrchu sme doposiaľ udržiavali len vďaka lokálnym opravám. Preto som rád, že sa nám podarilo vyčleniť finančné prostriedky na obnovu rozsiahleho úseku, a aj z dôvodu organizácie Európskeho olympijského festivalu mládeže EYOF v budúcom roku zaradiť túto vozovku medzi priority. Verím, že konečný výsledok zlepší dopravnú situáciu v danej lokalite, skvalitní pohyb peších, motoristov a všetkých návštevníkov zrekonštruovaného Štadióna SNP, plavárne a ďalších športovísk v okolí,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Súčasťou stavebných prác je aj výstavba dvoch nových chodníkov i obnova priechodov pre chodcov s doplnením potrebného osvetlenia. Do telesa chodníkov sa umiestni multifunkčná chránička pre možné uloženie optických sietí, resp. iných káblových vedení. V závere dôjde k obnove vodorovného a úprave zvislého dopravného značenia. Zhotoviteľ by mal práce ukončiť približne do dvoch mesiacov. Počas realizácie stavby bude na rekonštruovanom úseku smerom od Švermovej ulice zavedená jednosmerná premávka. Obchádzka vedie po komunikácii Cesta na štadión k ESC.

Obnova v číslach:

  • vozovka: 4 658 m2
  • chodníky: 1 432,5 m2
  • celková dĺžka obnoveného úseku vozovky: 405,56 m
  • predpokladaná hodnota zákazky: 412 559 eur s DPH
  • cena po verejnom obstarávaní: 243 782, 9 eur s DPH

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora