Aktuality

Začali sme s opravou najkritickejších výtlkov v meste

IMG_6496

Mesto Banská Bystrica je ako správca komunikácií povinné aj v zimnom období zabezpečiť zjazdnosť komunikácií, a to nielen výkonom zimnej údržby, ale aj odstraňovaním nebezpečných výtlkov. Do dnešného dňa samospráva opravovala cesty infražiaričom, ktorý môže pracovať pri mínusových teplotách a nepotrebuje čerstvú asfaltovú zmes. Tento spôsob je však časovo náročný. Po posledných slnečných a suchých dňoch dnes na podnet správcov komunikácií po zimnej odstávke spustila výrobu teplých asfaltových zmesí prvá spoločnosť v našom meste, čo sme okamžite využili.

Zimné obdobie trvá do konca marca a sprevádza ho chladné a vlhké počasie. Priaznivé podmienky, ktoré priniesol koniec februára nám tento rok umožnili využiť efektívnejšiu technológiu opráv teplými asfaltovými zmesami o čosi skôr.

„Aby sme nestrácali čas, už cez víkend sme sa pripravili zapilovaním lokálnych porúch komunikácií a  dnes sme tak mohli naplno začať odstraňovať kritické výtlky,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca Oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Opravené sú už výtlky na Majerskej ceste, Severnej a Bakossovej ulici. V najbližších dňoch sa cestári presunú na najväčší dopravný uzol v našom meste – na Námestie slobody a frekventovanú komunikáciu na ulici Janka Kráľa.

„Túto príležitosť chceme využiť najmä na vysprávky komunikácií, po ktorých vedú linky MHD,  a zároveň sú hlavnými dopravnými trasami mesta,“ hovorí prvý zástupca primátora mesta Jakub Gajdošík.

Ide najmä o lokálne poruchy, ktoré môžu závažným spôsobom ohroziť bezpečnosť cestnej premávky.

„Verím, že počasie vydrží a v týchto opravách budeme môcť pokračovať čo najdlhšie. Po skončení zimného obdobia začneme s bežnou stavebnou údržbou, ktorej súčasťou sú aj opravy súvislých úsekov ciest a chodníkov,“ povedal primátor mesta Ján Nosko.

 

Mgr. Dominika Mojžišová
Kancelária primátora