Aktuality

Za Barbakanom sme odhalili sochu panovníka Bela IV.

image00001

Dnes popoludní bola v Banskej Bystrici odhalená socha panovníka Bela IV., ktorý v roku 1255 udelil hosťom z osady Bystrica mestské výsady a povýšil ju na slobodné kráľovské mesto. Socha kráľa v nadživotnej veľkosti je umiestnená v hradnom areáli za vežou Barbakanu, v lokalite, o ktorej rozhodol banskobystrický Krajský pamiatkový úrad. Na slávnostnom akte sa zúčastnil aj štátny tajomník Úradu predsedu Vlády Maďarska pre národnú politiku Árpád János Potápi a ďalší vzácni hostia.  

Aktivity smerujúce k vytvoreniu a osadeniu sochy panovníka  začala samospráva podnikať už v roku 2015 na podnet poslanca mestského zastupiteľstva, riaditeľa Múzea SNP, Stanislava Mičeva. V tom období vyzval mesto, aby navrhlo, kde originál sochy kráľa Bela IV. umiestniť, a zároveň, aby bola vyhlásená verejná zbierka na realizáciu tohto diela. Oslovené boli tiež spoločnosti pôsobiace v Banskej Bystrici, ako aj Veľvyslanectvo Maďarska, aby prispeli finančnými prostriedkami a pomohli dielo zrealizovať.  Myšlienku osadenia sochy si osvojili viacerí banskobystrickí poslanci, podnikatelia, ale aj nadácia Gábora Betlena z Maďarska, ktorá vo februári 2019 tak isto prispela významnou sumou finančných prostriedkov. Dokopy sa podarilo vyzbierať viac ako 50 000 eur.

Som rád, že po rokoch sa nám podarilo zreálniť osadenie sochy panovníka Bela IV., ktorému vďačíme za udelenie výsad a naštartovanie ekonomického rozvoja. Som presvedčený, že tento uhorský kráľ má nezastupiteľné miesto v histórii nášho mesta. Aj keď sa objavili pochybnosti, kde by mala byť socha umiestnená, práve výber lokality za Barbakanom je konsenzom Krajského pamiatkového úradu a Rady primátora pre architektúru a urbanizmus. Až život však ukáže, ako Belo IV. do tohto priestoru zapadne. Ďakujem všetkým, ktorí sa na vytvorení sochy podieľali a prispeli na jej realizáciu. Verím, že hradný areál sa aj vďaka tomuto dielu stane miestom, ktoré budú domáci i zahraniční návštevníci radi vyhľadávať,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Autor bronzovej sochy v celkovej výške 247 centimetrov je akademický sochár docent Peter Gáspar. Socha kráľa Bela IV. je umiestnená na kamennom podstavci. Súčasťou diela je bronzová platňa obsahujúca informáciu o udelení mestských výsad osade Bystrica. Vertikálna kompozícia postavy kráľa v nadživotnej veľkosti vyjadruje rozhodnú osobnosť panovníka. Postavu kráľa reprezentujú kráľovské atribúty: koruna na hlave, meč ako symbol slobodného mesta a ochrancu krajiny v pravej ruke a darovacia listina mestských práv v ľavej ruke. Autor architektonického návrhu vizualizácie sochy v priestore je architekt Martin Somora.

Chcem sa poďakovať za podporu pri realizácii sochy Bela IV. Máme za sebou náročné obdobie. Dnešná slávnosť upriamila našu pozornosť na to, že máme dôvod hľadieť do budúcnosti s dôverou. To, čo pred niekoľkými rokmi existovalo iba v snoch niektorých,  bolo splnené a stalo sa skutočnosťou. Je nám veľkým potešením, že sme sa dnes mohli zhromaždiť bez ohľadu na národnú príslušnosť. Oplatí sa spomínať na naše spoločné dejiny a prejaviť vzájomnú úctu,“ dopĺňa štátny tajomník Úradu predsedu Vlády Maďarska pre národnú politiku Árpád János Potápi.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria