Aktuality

V rómskej osade Na Hrbe a Cementárenská cesta sa situácia so šírením ochorenia COVID-19 zhoršuje

O testovaní rodičov maloletých detí

Zatiaľ čo sa v karanténnom centre nachádzajú už len dvaja pozitívni ľudia bez domova, situácia so šírením ochorenia COVID-19 sa začína zhoršovať v dvoch banskobystrických rómskych osadách Na Hrbe a v lokalite Cementárenská cesta. Nedodržiavanie potrebných karanténnych opatrení môže zvyšovať aj riziko prenosu ochorenia koronavírusu. Preto budú ešte dnes, v súčinnosti s pracovníkmi Záchrannej Zdravotnej služby SR, a. s.  všetci obyvatelia týchto lokalít hromadne testovaní PCR testami. Kontrolu nad dodržiavaním povinnej karantény obyvateľov v rómskych osadách budú vykonávať príslušníci štátnej a mestskej polície.

Samospráva už distribuovala do osád respirátory FFP2. Zároveň budú rodiny vybavené nevyhnutnými dezinfekčnými prostriedkami. Z dôvodu povinnej karantény obyvateľov rómskych osád preverujú pracovníci terénnej sociálnej služby krízovej intervencie MsÚ požiadavky na pomoc s nákupom základných životných potrieb. Potrebu nevyhnutých potravín či liekov môžu obyvatelia rómskych osád nahlasovať pondelky a štvrtky na krízovej linke 048/4330 777.

Primátor Ján Nosko kontaktoval generálneho riaditeľa Slovenskej pošty, a.s., ktorej zamestnanci budú v aktuálnom týždni nápomocní pri vyplácaní sociálnych dávok tak, aby obyvatelia rómskych osád nemuseli opustiť  dané lokality.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora