Aktuality

Vo štvrtok podvečer pribudli do kroniky nášho mesta ďalšie mená významných osobností

cp cm

Štvrtkový podvečer patril po roku v Cikkerovej sieni Radnice na Námestí SNP odovzdávaniu ocenení Cena mesta, Cena primátora a udeľovaniu Čestného občianstva významným osobnostiam Banskej Bystrice, ktoré si zaslúžia prejav uznania.  K mozaike výnimočných ľudí a inštitúcií spätých s mestom pod Urpínom pribudlo tento rok aj špeciálne poďakovanie. Patrí všetkým zdravotníckym pracovníkom, ktorí v našom meste počas náročného obdobia bojovali s pandémiou koronavírusu, často siahajúc na dno svojich síl.  

Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica udeľuje mestské zastupiteľstvo fyzickým osobám, ktoré sa obzvlášť významným spôsobom zaslúžili vo vzťahu k mestu a jeho obyvateľom. K čestným občanom patrí od dnešného večera Ladislav Eduard Hudec, in memoriam (ocenenie prevzal poslanec MsZ Pavol Katreniak) za celoživotné výnimočné dielo v oblasti architektúry a vzťah k mestu Banská Bystrica. Plaketu čestného občana mesta si z rúk primátora Jána Noska prevzal aj Juraj Sarvaš za celoživotné dielo v oblasti divadelného umenia, umeleckého prednesu a za zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenska.

Opäť po roku je mozaika mien ocenených laureátov pestrá. Som hrdý, a verím, že spolu so mnou aj všetci Banskobystričania, že v našom meste žili a žijú, pôsobili a tvoria práve takí významní a jedineční ľudia, ktorých mená tvoria zoznam tohtoročných laureátov. Uplynulé mesiace zmenili naše životy. Byť ochrannými krídlami v ťažkých časoch, zosobňovať nádej, že napriek neistote slnko opäť zasvieti. Tým všetkým boli pre nás v uplynulých týždňoch a mesiacoch zdravotníčky a zdravotníci. Tohtoročné udeľovanie verejných ocenení, má preto ešte jeden dovetok v podobe poďakovania všetkým, ktorí v našom meste pomáhali v boji s koronavírusom,“ povedal v úvode primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Cenu mesta Banská Bystrica udeľuje MsZ na základe návrhu primátora, poslancov mestského zastupiteľstva a obyvateľov osobám či inštitúciám za vynikajúce tvorivé výkony a významné výsledky v rôznych oblastiach. V pamätnej knihe má od dnešného dňa čestné miesto známy slovenský režisér a scenárista Peter Solan, in memoriam (ocenenie prevzal vnuk, Ján Solan) za výnimočný prínos v oblasti slovenskej kinematografie.  Cenu mesta si odnáša aj kronikárka mesta Renáta Klementová za celoživotnú prácu v oblasti kultúry i kronikársku činnosť a Viola Lutonská za dlhoročnú prácu pre naše mesto, prezentovanie zborovej tvorby, odovzdávanie skúseností v oblasti hudby a reprezentáciu zborového spevu v zahraničí. Za výnimočnú divadelnú činnosť a dlhoročný prínos v kultúrnej, umeleckej a sociálnej oblasti získalo Cenu mesta aj Mestské divadlo – Divadla z Pasáže, n. o.

Cenu  primátora udeľuje primátor osobám, ktoré sa osobitne zaslúžili o dobré meno Banskej Bystrice svojou prácou a celoživotným pôsobením v meste. Jednou z tohtoročných laureátok na Cenu primátora je docentka Beáta Frčová za profesionálne rozvíjanie zdravotníckeho štúdia v Banskej Bystrici. Za celoživotné pôsobenie v oblasti vzdelávania, kultúry, hudobného a spoločenského života, za rozvoj zborového umenia na Slovensku získal Cenu primátora aj profesor Milan Pazúrik. Trojicu ocenených Cenou mesta uzavrela Záhrada – Centrum nezávislej kultúry za kultúrno-spoločenský prínos a podporu nezávislej kultúry v našom meste a na Slovensku.

Foto: Vlado Veverka, zľava: Milan Zvada, riaditeľ Záhrady – CNK, Ján Solan, vnuk Petra Solana, nevesta Zdena Solan, Matúš Petričko, riaditeľ Mestského divadla – Divadlo z Pasáže, n. o,. umelecká riaditeľka Eva Ogurčáková, Viola Lutonská, primátor Ján Nosko, Beata Frčová, Renáta Klementová, Pavol Katreniak, Juraj Sarvaš, Milan Pazúrik

Každý z laureátov bol ocenený originálnym grafickým listom vytvoreným špeciálne pre túto príležitosť, ktorého autorom je doc. Igor Benca, akad. mal. Grafika zobrazuje anjela, ktorý je súčasťou erbu Banskej Bystrice, ale zároveň symbolizuje ochranu v ťažkých časoch. Anjel na grafike drží plaketu s iniciálami mesta a symbolom slnka, ktoré vyjadruje silu života a vieru v lepšiu budúcnosť. Grafika je vytvorená technikou hĺbkotlače rytím a leptaním do medenej grafickej matrice a tlačením v ručnom grafickom lise. Počet výtlačkov je limitovaný a  signovaný autorom. Na vytvorení layoutu tohto ročníka sa autorsky podieľal Mgr. art. Patrik Ševčík, ArtD. Obaja grafici pôsobia na Katedre grafiky Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria