Aktuality

V stredu, 1.12. bude uzavretý most na Dolnej ulici

Most Dolná ulica

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný podnik Banská Bystrica, ako aj investor stavby: „Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami“ upozorňuje obyvateľov, že dňa 1. decembra 2021 bude v čase od 10:30 do 12:00 hod. uzavretý most na Dolnej ulici cez vodný tok Bystrica. Dôvodom je fyzické odskúšanie prvkov mobilného hradenia pre celý 4. úsek stavby.

Tomáš Ič
riaditeľ odštepného závodu