Aktuality

Stúpte fľašiam na krk, aby sa ich do žltých nádob zmestilo viac

image00002

Zber komunálneho odpadu patrí k dôležitým vitálnym funkciám mesta. Pre dobré fungovanie je potrebné nielen kvalitné nastavenie tejto služby, ale aj správne triedenie a aktívne zapájanie sa všetkých obyvateľov.  V niektorých mestských častiach samospráva pravidelne pozoruje problém s preplnenými nádobami na plast, papier či kovy, ktorými sú následne znečisťované kontajnerové stojiská. Z tohto dôvodu zrealizovali zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev pokus, v rámci ktorého sa zamerali na správny spôsob zberu plastov. Výsledok po dodatočnom stlačení všetkých plastových fliaš a vytriedení odpadu, ktorý do žltých nádob nepatrí, sa v kontajneri uvoľnilo približne 10 percent jeho kapacity.

Do žltej nádoby s objemom 1 100 l sa zmestí približne 733 stlačených, 1,5 litrových PET fliaš. Ak by sme ich vyhodili nestlačené, zmestilo by sa ich tam len približne 200, čo je takmer štvornásobne menej. Nádoby s plastmi zvyknú byť preplnené najmä v deň zberu, resp. deň pred plánovaným zberom.

Dôvodom, prečo dochádza k častému preplneniu kontajnerov žltej farby je nedostatočné stláčanie a minimalizácia predovšetkým plastových fliaš, ako aj umiestňovanie nesprávneho druhu odpadu do jednotlivých nádob. V Sásovej sme preto vytypovali tri nádoby na plasty, ktoré zvyknú byť preplnené, čím na kontajnerových stojiskách veľmi rýchlo vznikne neporiadok,“ objasňuje Peter Suchý, vedúci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev.

Faktom ostáva, že niektoré obaly z drogérie, napr. z aviváže a pracích práškov sa stlačiť nedajú. Problémom sú aj výrazne znečistené obaly zo zvyškov potravín a kuchynských surovín, ktoré je potrebné  aspoň mierne vypláchnuť vodou.

Objem vytriedených plastov medziročne stúpa, čo svedčí o nemalej aktivite obyvateľov a ich záujme o triedenie odpadov. O to dôležitejšie je každý plastový odpad dôkladne stlačiť a  triediť podľa druhu tak, aby sa plne využila kapacita zberových nádob a nedochádzalo k hromadeniu odpadu vedľa nich, a tým k znečisťovaniu verejných priestranstiev. Ďakujem každému, kto prispieva k čistejšiemu a zdravšiemu mestu,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

S príchodom priaznivejšieho počasia plánujú zamestnanci oddelenia odpadového hospodárstva a údržby verejných priestranstiev pokračovať v analýze naplnenosti nádob určených na papier.

 

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora

Galéria