Aktuality

Situácia súvisiaca so šírením koronavírusu je v okrese Banská Bystrica vážna

Testovanie na koronavírus

Situácia so šírením pandémie koronavírusu sa v celom Banskobystrickom kraji a okrese Banská Bystrica zhoršuje zo dňa na deň. Potvrdzujú to nielen dátové analýzy rôznych iniciatív, ale najmä údaje Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, ktorý podrobne sleduje výskyt ochorenia COVID-19 v našom regióne. Vedenie mesta žiada Vládu SR a hlavného hygienika SR, aby na základe odborných stanovísk a čísel jednoznačne rozhodli o tom, či v súčasnej nepriaznivej situácii, v akej sa nachádza banskobystrický okres,  je organizovanie celoplošného testovania pre jeho obyvateľov zo zdravotného hľadiska vhodné a prospešné.

V prípade, že vláda rozhodne o celoplošnom testovaní aj v súčasnej nepriaznivej situácii, potrebujeme poznať jasné pravidlá, kedy a akým spôsobom. Po dodaní antigénových testov sme pripravení poskytnúť vláde súčinnosť a zorganizovať testovanie obyvateľov na prítomnosť COVID-19 minimálne v takom rozsahu, ako na prelome októbra a novembra 2020. Ak nie, žiadame kompetentných o sprísnenie lockdownu pre náš okres,“ hovorí primátor Ján Nosko.

Reflektujúc na súčasný nepriaznivý vývoj mesto sprísnilo aj režim fungovania mestských materských škôl a detských jaslí, ktoré budú od 11. januára 2021 dostupné len pre rodičov z krízovej infraštruktúry, z tzv. prvej línie.

Aby sme udržali chod nemocníc, ponúkame zdravotníkom možnosť umiestniť svoje deti do mestských škôlok a detských jaslí. Zároveň však vyzývame vládu, aby prioritne zabezpečila očkovanie proti ochoreniu COVID-19 aj pre všetky učiteľky a učiteľov v materských a základných školách, pretože mnohí spadajú do rizikovej skupiny,“ dopĺňa Nosko.

Podľa odborníkov z RÚVZ je  nárast počtu pozitívne testovaných obyvateľov následkom silvestrovských a novoročných stretnutí. Zvýšená mobilita, nedodržiavanie platných nariadení a organizovanie početných rodinných návštev tiež prispelo k stúpajúcej krivke počtu infikovaných. Zároveň však treba zdôrazniť aj fakt, že nárast pozitívnych na ochorenie COVID-19 sa v týchto dňoch neprejavil v počte hospitalizovaných pacientov.

Opätovne vyzývame obyvateľov, aby rešpektovali všetky nariadenia a dodržiavali zákaz vychádzania. Všetci sa už chceme vrátiť do normálneho života bez obmedzení, preto, prosím, vydržme a buďme disciplinovaní. Len aktívnym a zodpovedným prístupom všetkých obyvateľov možno šírenie nákazy postupne obmedziť až zastaviť,“ vyzýva primátor Ján Nosko.

Mesto Banská Bystrica bude situáciu pozorne sledovať a prijímať ďalšie opatrenia aj naďalej. Po dohode s RÚVZ v Banskej Bystrici bude samospráva na pravidelnej dennej báze zverejňovať  údaje súvisiace s epidemiologickou situáciou aj na svojom webe www.banskabystrica.sk.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici z dôvodu vážnej situácie v okrese Banská Bystrica a Brezno zároveň prijal ďalšie opatrenia určené všetkým prevádzkovateľov zariadení prostredníctvom vyhlášky č. 5/2021, ktoré sú nad rámec celoslovensky platných nariadení, a to:

  1. počet zákazníkov v prevádzke v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2 z predajnej plochy prevádzky určenej pre zákazníkov; to neplatí pre deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby;
  2. pokiaľ predajná plocha prevádzky určená pre zákazníkov nedosahuje 25 m2 , v prevádzke v jednom okamihu sa môže nachádzať najviac 1 zákazník (táto podmienka sa nevzťahuje na deti do 10 rokov v sprievode dospelej osoby);
  3. zabezpečiť maximálne možné využitie dostupných pokladní tak, aby sa minimalizoval počet zákazníkov čakajúcich pred pokladňami, v prípade samoobslužných pokladní zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch, vrátane bočných odstupov minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti);
  4. v interiéroch prevádzky zabezpečiť zachovávanie odstupov medzi osobami v radoch minimálne 2 m (to neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti),
  5. zákaz prevádzkovať zariadenia poskytujúce starostlivosť o deti do 3 rokov veku, zákaz sa nevzťahuje na zariadenia, ktoré poskytujú starostlivosť o deti zamestnancov orgánov štátnej správy a prevádzkovateľov na úseku kritickej infraštruktúry, zdravotníckych pracovníkov a ostatných pracovníkov v zdravotníctve, zamestnancov zabezpečujúcich zachovanie chodu hospodárstva a verejného života.

Mgr. Zdenka Marhefková, PhD.
hovorkyňa primátora