Aktuality

Počty nakazených na ochorenie COVID-19 stúpajú, správajme sa zodpovedne

Koronavírus október 2021

Počty nakazených na ochorenie COVID 19 stúpajú z týždňa na týždeň aj v banskobystrickom regióne, preto je aj mesto Banská Bystrica od 11. októbra zaradené podľa COVID automatu do červenej fázy s prísnejšími opatreniami. Naďalej je dôležité chrániť sa, správať sa zodpovedne a dôsledne dodržiavať všetky potrebné nariadenia.

Podľa štatistík Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici sa ochorenie koronavírusu vyskytuje vo všetkých vekových skupinách, pričom najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná u 10 až 14-ročných detí.

Situácia v ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica

K 12. októbru 2021 bolo z dôvodu pozitívne testovaných žiakov či pedagógov uzatvorených 12 tried v piatich základných školách. Z dôvodu pozitívnych pedagógov na ochorenie COVID-19 boli zatvorené aj tri triedy v troch materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Banská Bystrica. Všetky školy a škôlky zabezpečujú počas obdobia povinnej karantény pre svojich žiakov a škôlkarov dištančné vzdelávanie.

Zariadenia sociálnych služieb

Vo všetkých zariadeniach sociálnych služieb je situácia zatiaľ priaznivá a v žiadnom z nich neevidujeme pozitívne testovaných klientov. V pobytových zariadeniach bol vyčlenený priestor, ktorý podľa ďalšieho vývoja situácie poslúži na prípadnú izoláciu pozitívne testovaných osôb. Odbor sociálnych vecí MsÚ pravidelne komunikuje s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zamestnanci sú pripravení promptne reagovať na akúkoľvek situáciu. Pracovníci sociálnych služieb v prípade potreby poskytujú rúška a respirátory v rámci terénnej činnosti tým, ktorí ich potrebujú.

Pozitívne testovaní ľudia bez domova

Z dôvodu zhoršujúcej sa situácie mesto Banská Bystrica opätovne sprevádzkovalo karanténne centrum pre ľudí bez domova na Magurskej ulici v Sásovej. Aktuálne je v ňom umiestnených päť pozitívne testovaných osôb, ktorých zachytil Slovenský Červený kríž, územný spolok Banská Bystrica v nocľahárni Večierka. Samospráva im zabezpečuje pravidelnú stravu, pričom všetci hlásia bezproblémový priebeh ochorenia.

Situácia vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta

Podľa informácií z Rooseveltovej nemocnice je aktuálne  hospitalizovaných  28 pacientov, 8 z nich bolo zaočkovaných. Celkovo 21 pacientov je hospitalizovaných na oddelení infektológie. Na Klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny sú s potrebou podpory dýchania na umelej pľúcnej ventilácii hospitalizovaní 3 pacienti, 4 pacienti sú na Internom oddelení. V nemocnici platia všeobecné preventívne epidemické opatrenia v zmysle nariadení Úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva zdravotníctva SR ako zákaz návštev pacientov, povinnosť nosiť respirátor, povinnosť každého pacienta prichádzajúceho na hospitalizáciu alebo operáciu mať negatívny test nie starší ako 48 hodín.

Zaočkovanosť

Banskobystrický samosprávny kraj patrí medzi kraje s najnižšou zaočkovanosťou, a to najmä v južnejších okresoch. Mesto Banská Bystrica je za zvyšovanie kolektívnej imunity, pretože má vplyv na všetky oblasti života.

Je naďalej dôležité, aby sme boli opatrní a nezľahčovali súčasnú situáciu. Čísla pozitívne testovaných opäť narastajú, preto, prosím, dodržiavajme všetky potrebné opatrenia. Som rád, že Banskobystričanky a Banskobystričania si uvedomujú aj dôležitosť zvyšovania kolektívnej imunity, a preto v rámci banskobystrického regiónu nepatríme k mestám s najnižšou zaočkovanosťou. Stále je však priestor túto krivku v rámci mesta zvyšovať.  Rád by som vyzval aj všetky prevádzky a organizátorov podujatí, aby sa správali zodpovedne a dodržiavali preventívne opatrenia, ktoré významne redukujú riziko ochorenia COVID-19,“ hovorí primátor Ján Nosko.

 

Zdenka Marhefková
hovorkyňa primátora